SPUK SEB stimuleert schoon bouwen bij aanbestedingen

Gepubliceerd op:
16 april 2024

Vanaf 16 april 2024 is de Regeling stimulering Schoon en Emissieloos Bouwen voor medeoverheden (SPUK SEB) open voor aanvragen. De regeling helpt gemeenten, provincies en waterschappen om emissieloze bouwmachines en vaartuigen te gebruiken bij aanbestedingen.

Schoon en emissieloos bouwen

Convenant SEB

Emissieloze voertuigen, apparaten en vaartuigen zijn nu nog duurder in de bouw. De regeling vergoedt die extra kosten of een deel daarvan. Tot en met 2029 is er in totaal € 169,2 miljoen beschikbaar. In 2024 is de SPUK SEB beschikbaar voor overheden die het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen ondertekenden op 30 oktober 2023. 

Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen

30 oktober 2023 zetten ruim 40 gemeenten, provincies en waterschappen hun handtekening onder de afspraken in het convenant. Deze afspraken zijn een onderdeel van de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen. Hiermee werken overheden en marktpartijen samen aan de overgang naar een schonere en stillere bouw tot 2030 en daarna. Door emissieloos te bouwen komen er minder CO2, stikstof en andere schadelijke stoffen vrij.

Aanbestedingen infrastructuur

De SPUK SEB is er voor aanbestedingen in de infrastructuur. Bijvoorbeeld bij:

  • een wegverbreding;
  • aanleg van een fietspad, of;
  • het uitbaggeren van een kanaal. 

Eén aanpak 

In het convenant SEB maken partijen afspraken over de uitvoering van de routekaart SEB. Daarmee zorgen ze ook voor een snellere overgang naar stil en schoon bouwen. Door te werken aan één duidelijke aanpak ontstaat er meer draagvlak in de hele bouw.

Volgend jaar SPUK SEB aanvragen?

Overheden die het convenant SEB nog niet tekenden op 30 oktober 2023 kunnen volgend jaar SPUK SEB aanvragen. Voorwaarde is wel dat zij het convenant ondertekenen vóór 20 augustus 2024. Alle voordelen van aansluiten bij het convenant staan op Opwegnaarseb.nl.

Kijk wat de regeling voor u kan betekenen op Regeling stimulering Schoon en Emissieloos Bouwen voor medeoverheden (SPUK SEB).

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?