Subsidieregeling helpt investeerders van warmtenetten

Gepubliceerd op:
4 juni 2024

Ondernemers die willen investeren in een warmtenet, kunnen vanaf 1 juli weer de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Door aanpassingen in de subsidie, kunnen ondernemers dit jaar vaak meer subsidie aanvragen. Hierdoor kunnen zij ook sneller van start met de aanleg van een efficiënt warmtenet om bestaande woningen en gebouwen aardgasvrij te maken.

Pijpleiding warmtenet

€ 30 miljoen per project

Een warmtenet levert duurzaam opgewekte warmte aan woningen en gebouwen. Zo kunnen die van het aardgas af. Vorig jaar konden ondernemers voor het eerst subsidie aanvragen voor de aanleg van een warmtenet. Het subsidiebudget voor de nieuwe aanvraagronde van de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) is verhoogd naar € 400 miljoen. In 2023 was dit € 150 miljoen. Ondernemers kunnen nu ook maximaal € 30 miljoen in plaats van € 20 miljoen subsidie aanvragen per project. Dit zorgt ervoor dat er meer woningen sneller van het aardgas gaan.  

Beter betaalbaar voor de eindgebruiker

Ondernemers kunnen dit jaar daarnaast een korting op het vastrecht voor energie geven. Vastrecht voor energie is het bedrag dat de gebruiker maandelijks voor de warmte betaalt, ongeacht het verbruik. De korting zorgt ervoor dat woningcorporaties en warmtebedrijven makkelijker afspraken kunnen maken over het afkopen hiervan. Dit zorgt uiteindelijk ook voor een betere betaalbaarheid voor de eindgebruiker.

Meer focus op het aardgasvrij maken van gebieden

Ondernemers moeten in het ontwerp een projectgebied aangeven. Binnen dit gebied moeten zij alle kleinverbruikers (woningen en gebouwen) een aanbod doen om aan te sluiten op het warmtenet. Dit is aantrekkelijker gemaakt door het maximale subsidiebedrag per particuliere kleinverbruikersaansluiting te verhogen van € 6.000 naar € 7.000. Voor huurwoningen blijft dit bedrag € 6.000. 
 

Het versnellen van de aanleg van warmtenetten 

Het kabinet wil de inzet van warmtenetten, ook wel bekend als stadsverwarming, versnellen. Doel is in 2030 500.000 nieuwe aansluitingen van bestaande woningen op een warmtenet te realiseren. Deze subsidie draagt hieraan bij. Ondernemers die investeren in een warmtenet om bestaande woningen aardgasvrij te maken, maar hun project niet kunnen uitvoeren zonder subsidie, kunnen bij RVO subsidie aanvragen.

Webinar voor investeerders van warmtenetten

Om ondernemers en hun samenwerkingspartners de kans te geven zich alvast te verdiepen in de subsidie en de voorwaarden, organiseert RVO op 18 juni een webinar. Ondernemers krijgen dan antwoorden op vragen als: 

  • Wat houdt de regeling in?
  • Hoe doet u een goede aanvraag?
  • Wat is er gewijzigd vergeleken met de aanvraagronde in 2023?

Meld u aan 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?