Staat uw techniek straks op de Milieulijst 2025?

Laatst gecontroleerd op:
1 juli 2024
Gepubliceerd op:
26 juni 2024

Leveranciers en andere belangstellenden kunnen tot en met 15 augustus nieuwe milieuvriendelijke technieken voor de Milieulijst 2025 voorstellen. Hierdoor krijgt een ondernemer die in deze techniek investeert, belastingvoordeel. Opname op de Milieulijst draagt zo bij aan de marktintroductie en -verbreding van deze technieken.

Voor een investering in een techniek op de Milieulijst ontvangt een ondernemer het belastingvoordeel met de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Dit verlaagt de financiële drempel tot aanschaf van deze techniek. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat past de Milieulijst ieder jaar aan in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Belastingvoordeel

Met de MIA hebben ondernemers voordeel van een investeringsaftrek tot 45% van het investeringsbedrag. Met de Vamil schrijven ondernemers 75% van een investering op een willekeurig moment af. Het belastingvoordeel kan daarmee oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

Voorstelcriteria

Een voorstel kan op de Milieulijst komen als onder andere:

  • de techniek een duidelijk milieuvoordeel (anders dan energiebesparing) oplevert en verdergaat dan wat op dit moment wettelijk verplicht is;
  • de techniek niet gangbaar is;
  • de investeringskosten in deze techniek hoger zijn, vergeleken met het gangbare alternatief;
  • deze investering zich zonder het belastingvoordeel van de MIA\Vamil niet binnen 3 jaar terugverdient;
  • de techniek aansluit bij de belangrijkste punten uit het milieubeleid. Denk aan technieken die bijdragen aan een circulaire economie (grondstoffen maximaal benutten) of klimaatadaptatie (aanpassen aan klimaatverandering).

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beslist uiteindelijk of het voorstel als bedrijfsmiddel op de Milieulijst wordt opgenomen.

Stappenplan

Wilt u een voostel doen voor de volgende Milieulijst? Dien dit uiterlijk 15 augustus in via het stappenplan op onze website. En bij voorkeur zo snel mogelijk, zodat er voldoende tijd is voor afstemming met alle betrokken overheidsorganen.

Ga naar het stappenplan

Meer weten?

MIA en Vamil

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?