Vernieuwde helpdesk geeft antwoord op vragen van gemeenten en provincies over wind op land

Gepubliceerd op:
25 juni 2024

Er komt veel op gemeenten en provincies af bij de bouw van windparken: vergunningen, vragen van inwoners over de invloed van windmolens op de gezondheid van omwonenden of de natuur. Ook worden windmolens steeds hoger. Dit zorgt bijvoorbeeld voor uitdagingen met vliegverkeer en verplichte verlichting op windmolens. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een van de initiatiefnemers van de Helpdesk Wind op Land. Gemeenten en provincies kunnen hier terecht voor antwoorden op alle vragen over windenergie op land. 

Centrale plek voor windenergie op land

Gemeenten en provincies konden al terecht bij de helpdesk voor vragen over lokale en landelijke milieunormen. Dat zijn regels voor onder andere geluid, veiligheid en slagschaduw. Slagschaduw is de schaduw van de turbine op de ondergrond of achtergrond als de zon schijnt. 

Provincies en gemeenten gaven aan dat ze behoefte hebben aan verbreding van de helpdesk met andere onderwerpen. Daarom is deze uitgebreid met antwoorden op vragen, zoals:

  • Wat is de invloed van windturbines op de gezondheid van omwonenden?
  • Hoe zit het met de herbruikbaarheid van windturbines (circulariteit)?
  • Hoe om te gaan met overlast voor omwonenden door geluid, slagschaduw of obstakelverlichting?
  • Hoe zit het met de veiligheid van windturbines?
  • Wat is de invloed van windturbines op verschillende dieren en planten?

De helpdesk verwijst ook naar informatie op websites van andere partijen zoals Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Dit maakt de helpdesk de plek voor alles over wind op land, voor iedereen die werkt aan windprojecten bij decentrale overheden.

Stappenplan voor ontwikkeling windprojecten

Nieuw op de helpdesk is ook een sttappenplan voor de ontwikkeling van een windpark. Dit biedt gemeenten en provincies houvast bij de ontwikkeling van windprojecten. In het stappenplan staat per fase wat de lokale overheid moet doen en wat de initiatiefnemer moet doen. 

Helpdesk Wind op Land

De Helpdesk Wind op Land is een samenwerking tussen ministeries, RVO, Nationaal Programma Regionale Energie Strategie, Interprovinciaal Overleg, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen en Netbeheer Nederland. 

Bent u tevreden over deze pagina?