Wijzigingen in het GLB 2024

Gepubliceerd op:
3 april 2024

Vraagt u subsidies aan uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Op 3 april 2024 publiceerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in de Staatscourant een aantal veranderingen in de regelgeving. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Wat verandert er?

Deze wijzigingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024: 

Conditionaliteiten

 • GLMC 7: Bij de berekening van de oppervlakte van 1/3 van het bouwland mag u de vrijgestelde percelen meenemen in de berekening.  Het gaat hier om bouwland waarop gewasrotatie moet zijn. Bekijk de rekenvoorbeelden.
 • GLMC 8: U geeft niet-productief bouwland uiterlijk 15 mei op in de Gecombineerde opgave. De grond die u na 15 mei toevoegt, telt niet mee voor de verplichting van 4% niet-productief bouwland.  Lees meer over 4% niet-productief bouwland.
 • Beheerseis (RBE) 5.8: Als houder van dieren handelt u volgens het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan. 
 • Beheerseis (RBE) 10.2: Heeft u varkens? De minimale vloerruimte van varkens wijkt af bij een groepsgrootte van minder dan 6 of meer dan 40 varkens. 

Eco-regeling

 • Grasland met kruiden is vanaf 1 april 2024 ook toegestaan op grasstroken tussen boomkwekerijgewassen. 
 • Precisielandbouw: bij gewasbescherming en bemesting staat nu duidelijker dat dit gaat over de hoofdteelt.
 • Groene braak en braak voor GLMC 8: u mag het gewas niet oogsten, bemesten of behandelen met chemische gewasbescherming tijdens de braakperiode (9 maanden). Dit mag u ook niet doen in de maanden hierna in het kalenderjaar van de aanvraag.   
 • Weidegang: als u door omstandigheden niet het minimumaantal weidegang-uren van weidecategorie 2 (2500 uur) behaalt, kunt u dit aanpassen naar weidecategorie 1 (1500 uur).  Zo wordt u alsnog beloond voor uw inspanningen. 
 • Weidegang: vanaf dit jaar moet u een verklaring weiden aanvragen bij Qlip. Hier zijn kosten aan verbonden. We verhogen de waarde per hectare van € 43 naar € 45 om tegemoet te komen aan deze kosten.

Bedrijfsoverdracht 

 • Neemt u een bedrijf over? Dan doet u de aanmelding GLB-subsidies in de Gecombineerde opgave. Dit doet u tussen de datum van de bedrijfsoverdracht en het moment waarop u de aanvraag in het najaar instuurt. Lees meer over Bedrijfsoverdracht en GLB 2024.

Meer weten?

In de Staatscourant kunt u meer lezen over de wijzigingen. U kunt ook de bijgewerkte versie van de Uitvoeringsregeling bekijken. Blijf op de hoogte via GLB 2024.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?