Afzetbevordering visserij en aquacultuur 2019: verlening en verdeling

Gepubliceerd op:
4 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
6 oktober 2020

Voor de subsidie Afzetbevorderingsprojecten voor visserij en aquacultuur is er in 2019 een budget van € 2,8 miljoen. Voor de verdeling van het budget rangschikken we de aanvragen met rangschikkingscriteria.

Budget en subsidiabele kosten

Het budget is € 2,8 miljoen. Dit komt voor 75% uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en wordt voor 25% nationaal gefinancierd.

Maximale subsidie

Om subsidie te krijgen moeten de subsidiabele kosten minimaal € 400.000 zijn.

Als mkb-onderneming krijgt u maximaal 50% van de subsidiabele kosten als subsidie. Bent u geen mkb-onderneming? Dan krijgt u als deelnemer maximaal 30% van de subsidiabele kosten als subsidie.

Deelnemers die maximaal 75% van de subsidiabele kosten kunnen ontvangen:

 • Erkende producentenorganisatie voor visserij- of aquacultuurproducten en niet groter dan een mkb-onderneming.
 • Vereniging van producentenorganisaties voor visserijproducten en niet groter dan een mkb-onderneming.
 • Erkende brancheorganisatie van visserij- of aquacultuurproducten en niet groter dan een mkb-onderneming.

De subsidie is maximaal € 900.000 per afzetbevorderingsproject.

Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten

U krijgt subsidie voor de volgende kosten:

 • loonkosten
 • bijdrage in natura
 • afschrijvingskosten
 • overige kosten

Meer informatie over subsidiabele kosten, niet-subsidiabele kosten en kosten die onder bepaalde voorwaarden subsidiabel zijn leest u in de Subsidiespelregels EFMZV.

Rangschikkingscriteria voor verdeling budget

Het budget voor de subsidie verdelen we op basis van rangschikkingscriteria. De wegingsfactor (het percentage) achter een criterium geeft aan hoe zwaar deze meeweegt in de beoordeling.

Criteria projecten

Een aanvraag rangschikken we hoger als deze:

 • meer bijdraagt aan afzetbevordering of waardevermeerdering (30%);
 • beter van toepassing is in de praktijk (15%);
 • een meer innovatief karakter heeft (20%);
 • voor een breder aantal marktdeelnemers van waarde is (20%);
 • een meer duurzaam karakter heeft (15%).

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?