Opvangcentrum voor beschermde dieren

Gepubliceerd op:
23 april 2015
Laatst gecontroleerd op:
27 februari 2023

Dieren kunnen gewond raken, ziek worden of ze worden afgestaan door hun eigenaar. Ze worden dan opgevangen door gespecialiseerde opvangcentra in Nederland. Deze opvangcentra moeten aan voorwaarden voldoen om dieren te mogen opvangen. Want dieren in de opvang moeten goed verzorgd worden. Een opvangcentrum voor inheemse en uitheemse diersoorten, zeezoogdieren en invasieve exoten heeft dan ook een ontheffing nodig.

Waarvoor vraagt u bij ons ontheffing aan?

U vraagt bij RVO een ontheffing aan voor de opvang van:

 • Zeezoogdieren, zoals bruinvissen en dolfijnen.
 • Uitheemse diersoorten. Dit zijn diersoorten die niet van nature in Nederland voorkomen, maar hier wel gehouden worden of voorkomen, zoals parkieten of slangen.
 • Invasieve exoten. Dit zijn soorten die niet van nature in Nederland voorkomen en die, onder andere, schadelijk zijn voor inheemse soorten. De Europese Commissie wijst deze soorten aan. Voorbeelden van invasieve exoten zijn roodwangschildpadden en wasberen. Om een invasieve exoot op te vangen gelden strenge regels.

Voor de opvang van inheemse diersoorten zoals egels, reeën en hazen, maar ook alle vogels die van nature in Nederland voorkomen, vraagt u een ontheffing aan bij uw provincie.

Eisen opvangcentrum

U krijgt alleen een ontheffing als u aan de volgende eisen voldoet:

 • Uw opvangcentrum is een stichting of vereniging.
 • U houdt een register bij.
 • Uw opvangcentrum voor inheemse of uitheemse soorten heeft hetzelfde doel als dat uit de Bijlage bij de Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten.
 • Het doel van uw opvangcentrum voor invasieve exoten is gelijk overeen met de doelstellingen in de Bijlage bij de Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten.
 • Ook voldoet het opvangcentrum aan alle overige voorschriften uit de Bijlages van de Beleidsregels.

Opvang van invasieve uitheemse exoten

Heeft uw opvangcentrum een ontheffing en vangt u invasieve uitheemse diersoorten op? Deze soorten mogen niet meer terug naar de natuur. Wat u wel mag doen, is:

 • U houdt het dier tot zijn dood in uw opvangcentrum.
 • U plaatst het dier bij een particuliere verzorger in Nederland. Deze verzorger heeft een contract met uw opvangcentrum. Het dier blijft tot zijn dood bij deze persoon. Maar uw opvangcentrum blijft verantwoordelijk voor het dier. Kan de particulier het dier niet meer verzorgen? Dan mag het dier alleen terug naar uw opvangcentrum.
 • U kiest ervoor om het dier te laten inslapen.

Wilt u meer weten over deze regels? Bekijk de Bijlage bij de Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten.

Ontheffing aanvragen

U vraagt een ontheffing aan op mijn.rvo.nl. Als ondernemer of organisatie logt u hiervoor in met eHerkenning (niveau 2+). Particulieren maken gebruik van DigiD. Heeft u nog geen eHerkenning of DigiD? Vraag dit dan eerst aan.  

Bijlagen

Bij uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Dit zijn:

 • getuigschriften en/of diploma’s van het personeel
 • uittreksel van de KVK
 • getuigschrift van een vakbekwaam dierverzorger
 • kopie van de statuten
 • als u eerder een ontheffing heeft gehad: een kopie van de eerdere ontheffing

Kosten ontheffing

Voor een ontheffing voor uitheemse beschermde dieren en invasieve exoten betaalt u € 100. Vraagt u een ontheffing aan voor de opvang van zeezoogdieren? Dan zijn de kosten afhankelijk van de looptijd van de ontheffing:

 • Een ontheffing voor maximaal 1 jaar kost € 600.
 • Een ontheffing met een looptijd van 1 tot 3 jaar kost € 1.600.
 • Een ontheffing van 3 tot en met 5 jaar kost € 3.000.

Na uw aanvraag

Wij nemen uw aanvraag in behandeling als deze volledig is. Is uw aanvraag niet volledig, dan laten we zo snel mogelijk weten welke informatie we nog van u nodig hebben. Na maximaal 13 weken na het indienen van een volledige aanvraag krijgt u een beslissing.

Krijgt u een ontheffing? Dan kunt u volgens de ontheffing gaan werken. Krijgt u geen ontheffing? Dan leest u in de beslissing waarom u geen ontheffing krijgt. U krijgt het betaalde bedrag terug.

Als uw ontheffing afloopt

U krijgt een ontheffing voor het opvangen van zeezoogdieren, uitheemse dieren en/of invasieve exoten voor maximaal 5 jaar.

Uw aanvraag aanvullen

Wilt u uw aanvraag aanvullen? Of heeft u een brief van ons gekregen omdat uw ontheffingsaanvraag niet compleet is? Dan volgt u de stappen hieronder:

Stap 1: U klikt hieronder op de knop Uw aanvraag aanvullen. Er opent een nieuwe pagina.
Stap 2: Klik op de knop Digitaal post versturen.
Stap 3: Bent u nog niet ingelogd? Log dan eerst in.
Stap 4: U gaat automatisch naar het formulier.
Stap 5: Daar kiest u voor het onderwerp WNB Opvang beschermde soorten of invasieve exoten.
Stap 6: Daarna volgt u de stappen in het formulier.

Heeft u uw aanvraag aangevuld en is deze nu compleet? U krijgt binnen 13 weken een beslissing van ons.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?