Verbranding in ketels en kachels

Laatst gecontroleerd op:
23 september 2020
Gepubliceerd op:
25 september 2017

Met een verbrandingsinstallatie kunt u biomassa omzetten in warmte en elektriciteit. Voor verbrandingsinstallaties zijn verschillende soorten biomassa beschikbaar. Ook zijn er diverse toepassingen mogelijk.

Op deze pagina leest u meer over de verschillende mogelijke toepassingen, technieken en wet- en regelgeving.

Toepassingen

Onderstaand stroomschema geeft een overzicht van de toepassingen van biokachels en -ketels in diverse sectoren.

Bekijk het stroomschema in detail

Houtverbranding voor warmteproductie

Het gebruik van biomassa voor warmteopwekking in kachels en ketels vertegenwoordigt bijna een kwart van de huidige duurzame energieopwekking in Nederland. Er wordt steeds meer warmte geproduceerd door kachels en ketels.

Er is onderzoek gedaan naar warmteopwekking door verbranding van houtige biomassa voor woningen, gebouwen en kennisinstellingen. De uitkomsten staan in het Kennisdocument Houtstook. Hierin staat onder meer een update van beschikbare kennis, feiten en trends. Bijvoorbeeld over houtgebruik en uitstoot uit open haarden en kachels bij particulieren. En bij bedrijfsmatig gestookte ketels zoals bij zwembaden, kantoren en in de landbouw. Bij de totstandkoming van dit onderzoek is een klankbordgroep betrokken geweest met brede maatschappelijke vertegenwoordiging.

Inzet van houtige biomassa voor energie

In samenwerking met RVO publiceert het Platform Duurzame Bio-economie elk jaar de Rapportage houtige biomassa. In deze rapportage staat informatie over de inzet van houtige biomassa voor energie. In 2019 bestond de meeste biomassa uit reststromen uit bos-, natuur- en landschapsbeheer. Belangrijke andere bronnen zijn B-hout, ingezameld bij bedrijven en consumenten, en reststromen uit de agro-, food- en houtindustrie.

Downloads

Kaart met Nederlandse bio-energie-installaties

Wilt u weten waar in Nederland bio-energie-installaties staan? Daarvoor verwijzen wij u door naar de subsidieregelingen SDE+ en ISDE van RVO.

Wet- en regelgeving

De vergunningsregels rond stookinstallaties op biomassa vindt u op de pagina Wet- en regelgeving biomassa.

Vragen over bio-energie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?