Bufferstroken in Mijn percelen

Gepubliceerd op:
15 december 2022
Laatst gecontroleerd op:
28 februari 2023

U hoeft de verplichte bufferstroken niet zelf in te tekenen in Mijn percelen. Wij zorgen dat de bufferstroken in Mijn percelen staan als kaartlaag. Daarbij houden we rekening met het type waterloop. En met de 4% berekening.

Laatste aanpassingen op deze pagina:

  • 28 februari 2023: De regels over hoe u de mestplaatsingsruimte berekent in de Gecombineerde opgave zijn bekend.
  • 27 februari 2023: Een eco-activiteit op een bufferstrook hoeft u niet meer apart in te tekenen in Mijn percelen. Lees meer in het nieuwsbericht Versoepeling eco-regeling.
  • 23 februari 2023: Onderaan deze pagina vindt u nieuwe veelgestelde vragen over de kaartlagen en bufferstroken.

Bufferstroken op kaartlagen

Vanaf februari ziet u in Mijn percelen 2 kaartlagen die te maken hebben met bufferstroken:

  • Waterlopen
  • Bufferstroken

In de kaartlaag Waterlopen staat welke van de 5 types waterlopen uw waterloop is. Op Alles over bufferstroken leest u hoe breed uw bufferstrook moet zijn.
In de kaartlaag Bufferstroken ziet u hoe de door ons berekende bufferstroken liggen.
De kaartlagen en berekeningen zijn gebaseerd op basis van bestaande gegevens. Zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). En de regels voor de bufferstroken.

Percelen intekenen

Verplichte bufferstroken hoeft u niet zelf in te tekenen. U kunt ze wel bekijken in de kaartlaag Bufferstroken. Gebruik in Mijn percelen de functie Bufferstroken overnemen om Bufferstroken over te nemen. Hoe dit werkt, leest u op Stappenplan percelen registreren en wijzigen. Bij stap 3, onder het kopje Een perceel bewerken.

Registreren als één perceel

Staat op het hele perceel hetzelfde gewas? Dan kunt u in 2023 uw perceel met bufferstrook als één gewasperceel registreren.

Registreren als 2 aparte percelen

Groene braak mag u niet telen op een verplichte bufferstrook. Dit betekent dat u het perceel splitst in een gewasperceel Bufferstrook en een gewasperceel met de eco-activiteit Groene braak. U tekent dus twee aparte gewaspercelen in.

De eco-activiteit Bufferstrook met kruiden moet u telen op een bufferstrook. De strook met kruiden mag wel breder zijn dan de verplichte bufferstrook. Daarom tekent u de grond waarop u de kruiden teelt in als apart gewasperceel.

ANLb-percelen

ANLb-percelen worden door uw collectief opgegeven.

Voorbeeld eco-regeling

U doet mee met de eco-regeling en u tekent 3 percelen in:

  • Blijvend grasland: u hoeft geen rekening te houden met 4% niet-productief bouwland.
  • Bufferstrook met kruiden: deze eco-activiteit moet overlappen met de bufferstrook.
  • Groene braak: deze eco-activiteit mag niet overlappen met de bufferstrook.

Voorbeeld 4% niet-productief

U legt een bufferstrook met kruiden aan die u inzet voor niet-productief bouwland. En u tekent de bufferstrook met kruiden als apart gewasperceel in. Daarbij houdt u zich aan de regels voor de breedte van de bufferstrook of teeltvrije zone.

Bufferstroken en niet-productief

Bufferstroken in de mestwetgeving

Bufferstroken tellen niet mee voor de mestplaatsingsruimte (gebruiksnormen). In de opgave ziet u bij elk perceel de totale oppervlakte van de bufferstroken. Deze oppervlakte hebben wij berekend met de kaartlaag bufferstroken. U ziet de kaartlaag door deze in de opgave aan te klikken in de legenda.

U berekent de juiste mestplaatsingsruimte zelf. Daarvoor trekt u de oppervlakte van de bufferstroken zelf nog af van de oppervlakte die volgens ons mee kan tellen voor de mestwetgeving. Dit is in de opgave de Voorgestelde oppervlakte Mest. Zo krijgt u de juiste oppervlakte die u kunt opgeven voor de mestwetgeving. Dit is in de opgave de Opgegeven oppervlakte Mest.

U bent het niet eens met de bufferstroken

U hoeft de bufferstroken in de meeste situaties niet zelf in te tekenen in Mijn percelen. U moet ze wel beoordelen in de kaartlaag Bufferstroken.

We zijn ons ervan bewust dat de kaartlaag bufferstroken niet helemaal klopt. Bij de aanmelding van subsidies in de Gecombineerde opgave gaat u uit van de werkelijke situatie. Bent u het niet eens met een bufferstrook die u in Mijn percelen ziet? Dan geeft u dit aan in de Gecombineerde opgave, met daarbij de reden. We beoordelen uw Gecombineerde opgave aan de hand van de werkelijke situatie. Daardoor heeft een fout in de kaartlaag geen gevolgen voor uw subsidie of uw mestplaatsingsruimte in 2023.

Bepaal de oppervlakte van de bufferstroken die volgens u klopt. En trek deze af van de oppervlakte die volgens ons mee kan tellen voor de mestwetgeving. Dit is in de opgave de Voorgestelde oppervlakte Mest. Zo krijgt u de juiste oppervlakte die u kunt opgeven voor de mestwetgeving. Dit is in de opgave de Opgegeven oppervlakte Mest.

Geeft u geen afwijkingen aan? Dan gaan wij uit van de bufferstroken zoals ze staan ingetekend. De regels voor de breedte van de bufferstroken leest u op Alles over bufferstroken.

Veelgestelde vragen

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?