Bufferstroken in Mijn percelen

Gepubliceerd op:
15 december 2022
Laatst gecontroleerd op:
9 november 2023

U ziet de bufferstroken als kaartlaag staan in Mijn percelen. U hoeft de verplichte bufferstroken niet zelf in te tekenen in Mijn percelen. Dat doen wij voor u. Daarbij houden we rekening met het type waterloop. En met de 4% berekening. In 2024 wijzigt er het een en ander in Mijn Percelen. Meer informatie leest u op Bufferstroken in Mijn percelen 2024.  

Laatste aanpassingen op deze pagina

 • 30 maart 2023: In het stappenplan ziet u hoe u de mestplaatsingsruimte berekent en invult in de Gecombineerde opgave. 
 • 28 februari 2023: De regels over hoe u de mestplaatsingsruimte berekent in de Gecombineerde opgave zijn bekend.
 • 27 februari 2023: Een eco-activiteit op een bufferstrook hoeft u niet meer apart in te tekenen in Mijn percelen. 

Bufferstroken in kaartlagen

In Mijn percelen ziet u 2 kaartlagen die te maken hebben met bufferstroken:

 • Waterlopen
 • Bufferstroken

In de kaartlaag Waterlopen staat welke van de 5 types waterlopen uw waterloop is. Op Alles over bufferstroken leest u hoe breed uw bufferstrook moet zijn.
In de kaartlaag Bufferstroken ziet u hoe de door ons berekende bufferstroken liggen.

De kaartlagen en berekeningen zijn gebaseerd op basis van bestaande gegevens. Zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). En de regels voor de bufferstroken.

Percelen intekenen

Verplichte bufferstroken hoeft u niet zelf in te tekenen. U kunt ze wel bekijken in de kaartlaag Bufferstroken. Gebruik in Mijn percelen de functie Bufferstroken overnemen om bufferstroken over te nemen. Hoe dit werkt, leest u op Stappenplan percelen registreren en wijzigen. Bij stap 2, onder het kopje Een perceel bewerken.

Staat er een ander gewas op de bufferstrook? Dan tekent u dit als apart gewasperceel in. Hieronder leest u hoe u de gewaspercelen registreert.

  U bent het niet eens met de bufferstroken

  We zijn ons ervan bewust dat de kaartlaag bufferstroken soms niet helemaal klopt. Bij de aanmelding van subsidies in de Gecombineerde opgave gaat u uit van de werkelijke situatie. Bent u het niet eens met een bufferstrook die u in Mijn percelen ziet? Of heeft u een flauw talud? Dan geeft u dit aan in de Gecombineerde opgave, met daarbij de reden. We beoordelen uw Gecombineerde opgave aan de hand van de werkelijke situatie. Daardoor heeft een fout in de kaartlaag geen gevolgen voor uw subsidie of uw mestplaatsingsruimte in 2023.

  Bufferstroken in de mestwetgeving

  Bufferstroken tellen niet mee voor de mestplaatsingsruimte (gebruiksnormen). In de opgave ziet u bij elk perceel de totale oppervlakte van de bufferstroken. Deze oppervlakte hebben wij berekend met de kaartlaag Bufferstroken. U ziet de kaartlaag door deze in de opgave aan te klikken in de legenda.

  U berekent de juiste mestplaatsingsruimte zelf. Daarvoor trekt u de oppervlakte van de bufferstroken zelf nog af van de oppervlakte die volgens ons mee kan tellen voor de mestwetgeving. Dit is in de opgave de Voorgestelde oppervlakte Mest. Zo krijgt u de juiste oppervlakte die u kunt opgeven voor de mestwetgeving. Dit is in de opgave de Opgegeven oppervlakte Mest. 

  Let op: Heeft u de bufferstroken apart opgegeven als perceel? En heeft u daarbij zelf de oppervlakte mest op 0 gezet? Dan hoeft u de mestplaatsingsruimte niet meer te berekenen. De oppervlakte is dan al van de mestplaatsingsruimte af.

  Mestplaatsingsruimte berekenen

  Geeft u in de Gecombineerde opgave aan dat u het niet eens bent met de oppervlakte van de bufferstroken? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat het een ander type waterloop is? U berekent dan zelf de nieuwe oppervlakte van de bufferstroken. En daarmee berekent u de juiste mestplaatsingsruimte. Hieronder ziet u hoe u dat doet. De regels voor de breedte van de bufferstroken leest u op Alles over bufferstroken

  Stappenplan mestplaatsingsruimte berekenen

  Flauw talud en mestplaatsingsruimte

  Heeft u een flauw talud? Dan verandert de oppervlakte van de bufferstrook in principe niet. Bij een flauw talud begint de bufferstrook op 1 meter vanaf de waterlijn. Is uw talud breder dan 2 meter? Dan telt de ruimte tussen de bufferstrook en de insteek mee voor de mestplaatsingsruimte.

  Bijvoorbeeld: U heeft een flauw talud van 7 meter breed. Op 1 meter vanaf de waterlijn begint de bufferstrook. Die is bijvoorbeeld 3 meter breed. U houdt dan 3 meter tot de insteek over.

  7 meter talud – 3 meter bufferstrook – 1 meter naar de waterlijn =  3 meter

  Die 3 meter tussen de bufferstrook en de insteek telt mee voor de mestplaatsingsruimte.

  Veelgestelde vragen

  Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over GLB verzameld.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Bent u tevreden over deze pagina?