IA-netwerk Singapore

Gepubliceerd op:
22 juni 2015
Laatst gecontroleerd op:
16 augustus 2023

Bent u benieuwd welke innovatieve ontwikkelingen en daaraan gerelateerde trends er in Singapore zijn? Wilt u internationale Research & Development (R&D)-contacten maken? Het Innovatie Attaché Netwerk (IA-netwerk) signaleert kansen voor R&D en helpt bij het maken van innovatieve matches tussen Nederland en Singapore.

Belangrijke sectoren en technologieën

Sectoren met de grootste focus op innovatieve ontwikkelingen in Singapore zijn:

  • Gezondheidszorg
  • Circulaire Economie en water
  • Digitalisering
  • Smart City - mobiliteit en logistiek
  • AgriFood

Belangrijkste sleuteltechnologieën:

  • Artificial Intelligence
  • 5G
  • Blockchain
  • Robotics

Life sciences & health

Met 4% van het bruto binnenlands product (bbp) is de biomedische industrie een belangrijke sector in Singapore. Er zijn op medisch gebied veel mkb-bedrijven en start-ups actief. Er liggen kansen op het gebied van innovatieve (digitale) tools en technologieën voor ziektepreventie, 'personalised medicine', en zorg op afstand. Daarnaast maakt Singapore sinds kort deel uit van het EUREKA-netwerk. Dit maakt het mogelijk om financiering te krijgen voor samenwerkingen tussen Nederlandse en Singaporese bedrijven.

De vestiging van het IA-netwerk in Singapore volgt de technologische ontwikkelingen en signaleert zakelijke kansen voor Nederlandse ondernemers. In januari 2022 verscheen het rapport Gezondheidszorg- en R&D-landschap, dat bestaat uit 4 verschillende deelrapporten.

Special AI in Health

Door een toenemende vergrijzing en hoge ziektelast zullen de publieke uitgaven in de gezondheidszorg aanzienlijk stijgen. Daarom zet de Singaporese overheid in op gezond ouder worden, digitalisering van de gezondheidszorg en een betere diagnostisering. Meer hierover leest u in onderstaand Engelstalige artikel uit de 'Special AI in Health' van het Innovatie Attaché Netwerk.

Contact

Wilt u hier meer over weten? Of heeft u andere vragen voor het Innovatie Attaché Netwerk in Singapore? Neem dan contact op met:

Astrid Seegers
T: +65 9644 9417
E: astrid.seegers@minbuza.nl

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Netherlands Innovation Network
541 Orchard Road, #13-01 Liat Towers
Singapore 238881
E: sin-ia@minbuza.nl
LinkedIn

Wilt u weten waar het IA-netwerk u mee kan helpen? Lees het op onze Innovatie Attaché Netwerk-pagina.

Publicaties

In bijgaand overzicht vindt u publicaties over sectoren, trends of thema's van de Singaporese markt. Elke publicatie heeft een introductietekst, maar u kunt ook de volledige tekst bekijken.

De meest recente publicaties van het IA-netwerk in Singapore vindt u hieronder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?