IA-netwerk Verenigde Staten

Laatst gecontroleerd op:
16 augustus 2023
Gepubliceerd op:
22 juni 2015

Bent u benieuwd welke innovatieve ontwikkelingen en daaraan gerelateerde trends er in de Verenigde Staten zijn? Wilt u internationale Research & Development (R&D)-contacten maken? Het Innovatie Attaché Netwerk (IA-netwerk) signaleert kansen voor R&D en helpt bij het maken van innovatieve matches tussen Nederland en de Verenigde Staten.

Per regio ziet u in welke sectoren de grootste focus op innovatieve ontwikkelingen in Verenigde Staten ligt. Tevens treft u de contactinformatie aan voor als u het IA-netwerk wilt inzetten om contacten te leggen in de Verenigde Staten. Onderaan deze pagina vindt u de kansenrapporten van de Amerikaanse IA-netwerken. Hierin leest u welke kansen er liggen voor Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen.

Wilt u weten waar het IA-netwerk u mee kan helpen? Lees het op onze Innovatie Attaché Netwerk-pagina.

Innovatie Attaché Washington

Taake Manning
T: +1 202 274 2644

Royal Netherlands Embassy
Netherlands Innovation Network
4200 Linnean Avenue N.W.
Washington, DC 20008 USA
E: WAS-IA@minbuza.nl

Focussectoren Washington en omgeving

Washington North-Carolina Houston
Austin in Texas
Michigan
 • ICT
 • Quantum
 • Cyberveiligheid
 • Life Science and Health (LSH)
 • Defensie industrie
 • lucht-ruimtevaart industrie
 • AI en Federaal tech beleid
 • research Triangle
 • Life Sciences & Health
 • Softwareontwikkeling
 • Life Sciences & Health
 • Semiconductors
 • Smart cities
 • Energy & Renewables
 • Automotive & Smart Mobility

Innovatie Attaché Boston

Kim Tran
M: +1 202 830 8291
T: +1 857 415 4773
E: kim@nost-boston.org

Netherlands Innovation Network
50 Milk Street, 16th Floor
Boston, MA 02109 USA

Focussectoren in Boston:

 • Life Science and Health (LSH)
 • Cleantech
 • Robotics/AI
 • Cyber security
 • Quantum

Innovatie Attaché San Francisco

Walter de Wit
T: +1 415 291 2080
E: walter-de.wit@minbuza.nl

Consulate General of the Kingdom of The Netherlands
Netherlands Innovation Network
One Montgomery Street, Suite 3100
San Francisco, CA 94104 USA
E: info@nost-sv.org

Focus sectoren in San Francisco

 • AI and Robotics
 • Agtech
 • Energy
 • Health
 • Photonics/Quantum

Kansenrapporten

De Verenigde staten bieden kansen in diverse sectoren voor Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen. Hieronder leest u waar de grootste kansen liggen. 

Blauwe economie en de kansen in New England

Hoe kunnen we de oceanen inzetten bij het oplossen van problemen die voortvloeien uit klimaatverandering? En hoe lossen we andere uitdagingen op waar onze planeet voor staat, zoals een afnemende energie- en voedselvoorziening?

Met 'blauwe economie' maken we duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen in de oceanen voor economische groei en levensonderhoud van mensen. Het duurzame gebruik is erop gericht dat de ecosystemen van de oceanen bewaard blijven. Met ecosystemen bedoelen we het totale systeem van dieren en planten die in een bepaald gebied voorkomen.

Onderstaand Engelstalig rapport 'Exploring the blue economy in coastal New England' gaat in op de blauwe economie in Nederland en wat Nederland in de toekomst wil bereiken. Daarnaast komen de kansen voor Nederland aan bod in het blauwe economische kustgebied van de staten New York en New England: Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island en Connecticut.

Life Science and Health (LSH)

In de regio Groot-Boston liggen veel kansen op het gebied van medische technologie. De combinatie van universiteiten, ziekenhuizen en industrie met een flink aanbod van overheidssteun, maken van Groot-Boston een zeer krachtige regio in de medische technologie. In onderstaand Engelstalig rapport leest u over de speerpunten en aanbevelingen voor innovaties in de medisch technologie in genoemde regio. Hier liggen kansen voor Nederlandse ondernemers.

Offshore wind

De VS wil grote stappen maken op het gebied van schone energie. Offshore windenergie speelt hierbij een belangrijke rol. Dit Engelstalige rapport beschrijft het ecosysteem van deze sector in het noordoosten van de VS, van belangrijke organisaties tot interviews met experts in de sector. Ook vindt u aanbevelingen over hoe u als Nederlandse ondernemer meedoet.

Special AI in Health

Het baanbrekende potentieel van kunstmatige intelligentie in de Amerikaanse gezondheidszorg heeft niet alleen de interesse gewekt van traditionele partijen, zoals medicijnontwikkelaars en zorgverleners. Ook grote techbedrijven hebben kapitaal om te investeren. Meer hierover leest u in onderstaand Engelstalige artikel uit de 'Special AI in Health' van het Innovatie Attaché Netwerk.

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?