Stikstofbuffer Heiligerlee

Laatst gecontroleerd op:
15 augustus 2023
Gepubliceerd op:
4 oktober 2019

De stikstofbuffer bij Heiligerlee (gemeente Oldambt) wordt sinds 2010 door Gasunie Transport Services (GTS) gebruikt voor het opslaan van stikstof geproduceerd in de stikstofinstallatie in Zuidbroek (gemeente Midden-Groningen). Het grootste deel van de geproduceerde stikstof wordt direct gemengd met geïmporteerd gas - om dit geschikt te maken voor CV- en kookapparatuur van huishoudens in Nederland - en via het transportnetwerk van Gasunie vervoerd naar de rest van het land. Het deel dat niet direct wordt bijgemengd wordt getransporteerd via een pijpleiding naar de bufferlocatie in Heiligerlee voor tijdelijke opslag. De stikstofpijpleiding loopt van de stikstofinstallatie in de gemeente Midden-Groningen, door Scheemda naar de bufferlocatie in Winschoten (gemeente Oldambt). Als stikstofbuffer wordt een bestaande zoutcaverne(holte) gebruikt bij Heiligerlee aan de zuidkant van Winschoten, bij de grens met Scheemda (gemeente Oldambt).

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Projectinformatie

GTS breidt momenteel de bestaande stikstofinstallatie in Zuidbroek uit met een aanvullende stikstofinstallatie. Voor deze uitbreiding is een afzonderlijke procedure doorlopen en afgerond. U vindt meer informatie hierover op de pagina: Stikstofinstallatie Zuidbroek.

Stand van zaken

Op 10 juli 2020 liep de beroepstermijn af voor de op 29 mei 2020 ter inzage gelegde definitieve besluiten. In die periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op 11 juli 2020 onherroepelijk geworden.

De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op pagina: Stikstofbuffer Heiligerlee - fase 1.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Rijksinpassingsplan en vergunningen

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?