Stikstofbuffer Heiligerlee

Gepubliceerd op:
4 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

De stikstofbuffer bij Heiligerlee (gemeente Oldambt) wordt sinds 2010 door Gasunie Transport Services (GTS) gebruikt voor het opslaan van stikstof geproduceerd in de stikstofinstallatie in Zuidbroek (gemeente Midden-Groningen). Het grootste deel van de geproduceerde stikstof wordt direct gemengd met geïmporteerd gas - om dit geschikt te maken voor CV- en kookapparatuur van huishoudens in Nederland - en via het transportnetwerk van Gasunie vervoerd naar de rest van het land. Het deel dat niet direct wordt bijgemengd wordt getransporteerd via een pijpleiding naar de bufferlocatie in Heiligerlee voor tijdelijke opslag. De stikstofpijpleiding loopt van de stikstofinstallatie in de gemeente Midden-Groningen, door Scheemda naar de bufferlocatie in Winschoten (gemeente Oldambt). Als stikstofbuffer wordt een bestaande zoutcaverne(holte) gebruikt bij Heiligerlee aan de zuidkant van Winschoten, bij de grens met Scheemda (gemeente Oldambt).

GTS breidt momenteel de bestaande stikstofinstallatie in Zuidbroek uit met een aanvullende stikstofinstallatie. Voor deze uitbreiding is een afzonderlijke procedure doorlopen en afgerond. U vindt meer informatie hierover op de pagina: Stikstofinstallatie Zuidbroek.

De stikstofinjectiecapaciteit van de caverne moet worden vergroot om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van de stikstofcaverne. Dat is gebeurd via een wijziging van het stikstofopslagplan. Naast de wijziging van het stikstofopslagplan is de werking van de inrichting geactualiseerd in een nieuwe revisievergunning (omgevingsvergunning) en is vergunning verleend voor het plaatsen van een vochtvanger en een noodaggregaat.

Op de besluitvorming voor dit project is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Dit betekent dat de besluiten die daarvoor nodig zijn, in één procedure zijn voorbereid, onder coördinatie van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De procedure bestond uit één fase (fase 1).

Meer informatie, waaronder de presentatie die GTS heeft gegeven tijdens de informatieavond op 14 mei 2019, kunt u vinden op de website van GTS.

Stand van zaken

Op 10 juli 2020 liep de beroepstermijn af voor de op 29 mei 2020 ter inzage gelegde definitieve besluiten. In die periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op 11 juli 2020 onherroepelijk geworden. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op pagina: Stikstofbuffer Heiligerlee - fase 1.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

In de periode 2009-2010 is met gebruikmaking van de rijkscoördinatieregeling (RCR) de opslag van stikstof geproduceerd in de stikstofinstallatie in Zuidbroek (gemeente Midden-Groningen) in de zoutcaverne bij Heiligerlee mogelijk gemaakt. Informatie over het procesverloop uit die periode vindt u hieronder.

Procesverloop

Het onderdeel van het project dat hieronder wordt weergegeven is afgerond. U kunt niet meer op onderstaande stukken reageren.

  • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen van 12 november 2009 tot en met 23 december 2009.
  • Terinzagelegging inpassingsplan en vergunningen van 4 maart 2010 tot en met 14 april 2010. Geen beroep ingesteld.
  • Officiele naam inpassingsplan: "Rijksinpassingsplan Stikstofbuffer Heiligerlee".
  • Inpassingsplan vastgesteld: 3 maart 2010.
  • Inpassingsplan inwerkingtreding: 15 april 2010.
  • Inpassingsplan onherroepelijk: 15 april 2010.

Rijksinpassingsplan en vergunningen

Bijlagen

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?