Definitief besluit vergunning mosselhangcultuur Westerschelde

Laatst gecontroleerd op:
28 december 2023
Gepubliceerd op:
8 november 2023

Kwekerij de Zilte Oogst heeft een vergunning aangevraagd voor invangen en opkweken van mosselzaad in de Westerschelde. Hier is één zienswijze over binnengekomen bij ons. De minister voor Natuur en Stikstof heeft een definitief besluit genomen over de vergunning en reageert op de zienswijze in een Nota van Antwoord.

Informatie over het project

Kwekerij de Zilte Oogst wil mosselzaad invangen en opkweken binnen een perceel in de Westerschelde. Dit doen zij met een mosselzaadinvanginstallatie (MZI) en mosselhangcultuur (MHC) installatie. Deze installaties zorgen ervoor dat mosselzaad zich kan hechten aan hangende touwen. Het ingevangen zaad wordt vervolgens op het perceel opgekweekt.

Het perceel ligt in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. De actviteiten van Kwekerij de Zilte Oogt kunnen invloed hebben op dit gebied. Daarom is de vergunningsaanvraag beoordeeld volgens de Wet natuurbescherming. 

Definitief besluit bekijken

In het definitieve besluit leest u alles over de beslissing van de minister. Die beslissing wordt onderbouwd met bijlagen.

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u hier binnen 6 weken tegen in beroep gaan. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Op Reageren op projecten met invloed op natuur leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?