Antibioticagebruik registreren

Laatst gecontroleerd op:
11 juli 2024
Gepubliceerd op:
28 april 2015

Bent u dierhouder en gebruikt u antibiotica voor uw dieren? Voor veel diersoorten in de veehouderij moet u dit antibioticagebruik melden. Dit hangt af van de diersoort, maar ook van hoeveel dieren u van die soort heeft.

Waarom registreren?

Bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica als deze voor lange tijd of verkeerd worden gebruikt. Ook in de veehouderij. Dit vormt een risico voor de dieren zelf, maar ook voor de gezondheid van mensen. Zo kunnen overblijfselen van antibiotica in ons voedsel komen. Daarom zijn er regels voor het gebruik van antibiotica.

De overheid wil dat antibiotica zo weinig en zorgvuldig mogelijk wordt gebruikt. Alleen wanneer dat echt nodig is. We willen het gebruik van antibiotica dan ook goed in beeld hebben. Zo houden we het antibioticagebruik in Nederland zo laag mogelijk. Daarom moeten sommige dierhouders antibioticagebruik melden.

Voor wie?

U meldt antibioticagebruik als u een dierhouder bent met (één van) deze diersoorten:

 • 5 of meer vleesvarkens
 • 5 of meer melkveerunderen
 • 5 of meer vleeskalveren
 • 25 of meer geiten voor de fokkerij of productie van melk of vlees
 • 250 of meer kippen en/of kalkoenen voor de productie van vlees, consumptie-eieren of broedeieren
 • 250 of meer konijnen voor de fokkerij of productie van vlees

Houdt u kleinere aantallen dieren? Of heeft u op uw bedrijf andere diersoorten, zoals schapen? Dan hoeft u het antibioticagebruik niet te registreren in een databank. Wel houdt u het gebruik bij in een logboek.

Wat registreren als houder

Ontvangt u als dierhouder antibiotica? Dan moet u gegevens daarover bijhouden in een aangewezen databank. U meldt gegevens over de diersoort(en) en de aantallen dieren die u houdt.

Na afvoer van ieder koppel registreren

Gebruikt u een systeem waarbij u alle gehouden dieren tegelijk aanvoert en afvoert (all-in-all-outsysteem)? Dan registreert u de gegevens over de diersoort en aantallen dieren na afvoer van ieder koppel. Dit doet u als u (één van) deze diersoorten houdt:

 • kippen
 • kalkoenen
 • kalveren

Jaarlijks registreren

Gebruikt u een systeem waarbij u dieren van meerdere leeftijden houdt (meerleeftijdensysteem)? Dan registreert u jaarlijks de gegevens over de diersoort en aantallen dieren. Dit doet u als u (één van) deze diersoorten houdt:

 • runderen
 • varkens
 • kalveren
 • geiten
 • konijnen

Wat registreren als dierenarts

Als dierenarts meldt u gegevens over de antibiotica die u aflevert of toedient. Ook geeft u als dierenarts door aan welke dieren u dit middel voorschrijft of toedient. U meldt de gegevens binnen 2 weken nadat u het middel heeft afgeleverd of gegeven. Gaat het om kalkoenen? Dan doet u de melding binnen 2 weken na de afvoer van de dieren.

U doet dit in dezelfde databank als waarin de dierhouder de melding diergegevens registreert. Dit hoeft alleen als de houder een registratieplicht heeft. Deze regel geldt ook voor iedere andere diergeneeskundige die antibiotica aflevert of geeft.

Databank

U registreert uw gegevens bij een aangewezen databank. De aangewezen databanken voor registratie van antibiotica zijn:

VIVA Veterinary was voorheen IKB Nederland.

Wetten en regels

Alle regels over antibioticagebruik registreren vindt u in de Regeling houders van dieren.

De regels voor antibioticagebruik leest u op Antibiotica gebruiken in de veehouderij. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of u zich aan deze regels houdt.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?