Voetzoollaesies bij vleeskuikens

Laatst gecontroleerd op:
5 juni 2024
Gepubliceerd op:
30 april 2015

Heeft u een bedrijf met een bezettingsdichtheid categorie 3 (meer dan 39 kg/m² tot en met 42 kg/m²)? Dan moet u de voetzoollaesies op uw bedrijf volgen. De scores geeft u door aan Avined. U geeft de VZL-score per koppel per stal door.

Het Besluit houders van dieren stelt eisen aan vleeskuikens houden. Dit om het welzijn van deze dieren te verbeteren. Voetzoollaesies is een pootaandoening die ongunstig is voor het welzijn van de kuikens. Onder andere een slechte kwaliteit van het strooisel kan de aandoening veroorzaken. De overheid heeft samen met de pluimveesector een norm bepaald om voetzoollaesies te monitoren en terug te dringen.

Kuikens beoordelen

De beoordeling op voetzoollaesies gebeurt door alle slachthuizen in Nederland waar ze kuikens van categorie 3 slachten en door een aantal in België. Ga bij slacht in het buitenland na of dit gebeurt bij het slachthuis dat u gebruikt.

Meer informatie over de categorieën bezettingsdichtheid en de welzijnseisen die daarbij horen vindt u op de pagina Welzijnseisen voor vleeskuikens.

Controleur inschakelen

Laat u de vleeskuikens slachten in het buitenland? Let op dat het slachthuis de voetzoollaesies beoordeelt volgens de protocollen. Deze protocollen vindt u in bijlage 3 en bijlage 4 van de Regeling houders van dieren. Beoordeelt uw buitenlandse slachthuis voetzoollaesies niet volgens deze protocollen? Zorg dan dat een gecertificeerde controleur de levende kuikens in uw eigen stal beoordeelt.

VZL-score berekenen

Het slachthuis of goedgekeurde controleur beoordeelt de voetzoollaesies met punten. Hij bekijkt per koppel per stal 100 poten. Elke poot krijgt een van deze scores:

  • geen voetzoollaesies (score 0)
  • matige voetzoollaesies (score 1)
  • ernstige voetzoollaesies (score 2)

Van het slachthuis of de gecertificeerde controleur ontvangt u de VZL-score in punten. Deze score berekenen zij zo:

  • bij meting met een camerasysteem: VZL-score = (percentage dieren met score 0 x 0) + (percentage dieren met score 1 x 0,5) + (percentage dieren met score 2 x 2).
  • bij visuele meting: VZL-score = (aantal dieren met score 0 x 0) + (aantal dieren met score 1 x 0,5) + (aantal dieren met score 2 x 2).

De score ligt altijd tussen 0 en 200 punten. Hoe minder punten, hoe beter dit is.

Kuikens naar meerdere slachterijen

Worden de kuikens van één stal naar meer slachterijen afgevoerd? Dan stelt elke slachterij een score vast voor de vleeskuikens van die stal. De score van het grootste koppel telt en geeft u door aan Avined.

Voorbeeld

U voert 5.000 kuikens af naar slachterij A. Deze kuikens hebben een voetzoollaesiescore van 53. Daarnaast voert u 7.000 kuikens uit dezelfde stal af naar slachterij B. Deze kuikens hebben een voetzoollaesiescore van 65. De score die u voor het hele koppel doorgeeft is 65.

Gemiddelde VZL-score kalenderjaar

De gemiddelde VZL-score per kalenderjaar berekent u door de VZL-score van elke afvoer (per stal en per koppel) op te tellen. Dit deelt u door het aantal afvoeren (per stal en per koppel).

Gemiddelde VZL-score in Nederland

Hieronder vindt u de gemiddelde VZL-scores van Nederlandse vleeskuikenkoppels.

Gemiddelde VZL-scores
Maand 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januari 55 47 38 38 45 26
Februari 54 53 39 37 45 28
Maart 56 47 36 29 39 24
April 49 34 27 26 34 21
Mei 37 26 21 22 26  
Juni 40 25 20 21 22  
Juli 35 31 15 20 13  
Augustus 38 30 18 22 19  
September 37 30 18 19 22  
Oktober 42 35 18 34 20  
November 47 40 28 43 23  
December 47 40 33 46 23  

De VZL-score doorgeven

U geeft de VZL-score per koppel per stal door aan Avined.

Maatregelen om VZL-scores te verlagen

U werkt altijd aan het verlagen van de VZL-score in de stallen op uw bedrijf. Of u verplichte maatregelen moet nemen en welke dat zijn, hangt af van de gemiddelde VZL-score. Die berekent u na elk kalenderjaar voor elke stal apart.

Verbeterplan opsturen

Bent u verplicht om een verbeterplan te maken? Dan verstuurt u dit op Mijn RVO. Hiervoor heeft u eHerkenning (niveau 2+) nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

U kunt het verbeterplan digitaal versturen of per post naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verbeterplan VZL vleeskuikens
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

Wij nemen contact met u op als wij vinden dat uw plan onvoldoende verbetering geeft en er volgens ons extra maatregelen nodig zijn.

Voetzoollaesies voorkomen

U kunt verschillende maatregelen nemen om voetzoollaesies bij uw vleeskuikens te voorkomen. Bijvoorbeeld door nat strooisel te voorkomen of het gebruik van gesloten verwarmingsinstallaties. Meer adviezen leest u in deze brochure van Wageningen UR Livestock Research.

Video voetzoollaesies

Om voetzoollaesies onder controle te krijgen is een aantal stappen nodig. Deze animatievideo zet ze op een rijtje. Natuurlijk voor u als vleeskuikenhouder. Maar ook voor de rest van Nederland. Zo laten we zien hoe u, samen met de Rijksoverheid, werkt aan het welzijn van uw dieren. Ook in de grootste vleeskuikenstallen van Nederland.

Meer weten?

Meer informatie over de welzijnseisen leest u op Welzijnseisen voor vleeskuikens.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?