Welzijnseisen voor kalveren

Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2020
Gepubliceerd op:
29 april 2015

Heeft u een veebedrijf met kalveren? Dan houdt u zich aan de regels om het welzijn van kalveren te verbeteren. Er zijn bijvoorbeeld regels voor de huisvesting van kalveren en aanbinden van kalveren. Daarnaast zijn er regels voor het voer en drinken, maar ook voor ingrepen die u bij uw kalveren mag uitvoeren.

Zorg dat u zich naast deze regels altijd houdt aan de algemene regels voor huisvesting en verzorging van dieren.

Huisvesting

Kalveren tot 8 weken mag u houden in eenlingboxen. Kalveren ouder dan 8 weken moet u in een stal houden. De stal voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Elk kalf heeft een minimale vloeroppervlakte. Voor kalveren minder dan 150 kilogram is dit van 1,5 m2 per kalf. Voor kalveren van 150 tot 220 kilogram is dit 1,7 m2 per kalf. En voor kalveren van 220 of meer is dit 1,8 m2 per kalf.
 • De vloer heeft een stevige, vlakke en stabiele oppervlakte. Deze vloer is stroef en aangepast aan het gewicht en de grootte van de kalveren.
 • De dieren kunnen zonder problemen liggen, rusten, opstaan en zichzelf likken.

Ligruimte

De ligruimte (ook ligboxen) voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Comfortabel en droog. Voor kalveren jonger dan 2 weken ligt er goed strooisel. De ligruimte voor kalveren heeft ingestrooid materiaal, een kunststof mat, een houten lattenrooster of een rubberen toplaag. Dit geldt niet voor vleesstierkalveren ouder dan 2 maanden.
 • Minimale oppervlakte. Voor kalveren tot 3 maanden geldt een oppervlakte van 0,5 m2 per kalf. Voor kalveren vanaf 3 maanden geldt 0,7 m2 per kalf. Deze oppervlakten gelden niet voor kalveren die u aanbindt of in eenlingboxen houdt.

Houdt u kalveren in een stal met ligboxen? Dan is er voor elk kalf minstens een ligbox.

Eenlingboxen

Kalveren tot 8 weken mag u houden in eenlingboxen. Deze boxen voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De wanden zijn zo gemaakt dat de kalveren elkaar kunnen zien en aanraken. Dit geldt niet voor zieke dieren die u geïsoleerd houdt (om de verspreiding van ziektes te voorkomen).
 • De breedte is tenminste de schofthoogte van het kalf, gemeten terwijl het kalf rechtop staat.
 • De lengte is tenminste 1,1 keer de lichaamslengte van het kalf. Dit meet u van de neuspunt tot aan de achterkant van de zitbeenknobbel.

Licht

In de stal moet voldoende dag- en kunstlicht zijn, en het licht moet gelijkmatig verdeeld zijn. Lichtdoorlatend materiaal in de wanden of daken voldoet aan de volgende eisen:

 • Voor vleeskalveren is de hoeveelheid lichtdoorlatend materiaal minimaal 2% van de vloeroppervlakte van de stal.
 • Voor andere kalveren dan vleeskalveren is het minimaal 5% van de vloeroppervlakte van de stal.

Aanbinden

U mag uw kalveren niet muilkorven of aanbinden. Dit mag alleen tijdens het voeren van (kunst)melk. Dan mag u uw kalveren maximaal een uur lang aanbinden. U moet het verbindingsmiddel dan regelmatig inspecteren en zo nodig bijstellen. Het kalf mag door het verbindingsmiddel geen pijn lijden. En het kalf moet zonder problemen kunnen liggen, rusten, opstaan en zichzelf kunnen likken.

Drinken

Pasgeboren kalveren krijgen zo snel mogelijk en in elk geval binnen 6 uur na de bevalling koebiest te drinken. Kalveren vanaf 2 weken mogen naast vers water ook melk of kunstmelk toegediend krijgen, om voldoende drinken te krijgen.

Wanneer het buiten warm is of het dier ziek is, dan moet er voor de kalveren permanent vers water aanwezig zijn. Tijdens het geven van (kunst)melk mag u uw kalveren maximaal een uur lang aanbinden in het groepshok, zolang de kalveren zonder problemen kunnen liggen, rusten, opstaan en zichzelf kunnen likken.

Voer

Alle kalveren krijgen tenminste 2 keer per dag voer. Kalveren krijgen voldoende ijzerrijk voer, zodat het hemoglobinegehalte van kalveren gemiddeld minimaal 4,5 mmol is. Daarnaast krijgen kalveren vanaf 2 weken vezelhoudend voer. Voor de leeftijd van 8 tot 20 weken verhoogt u het vezelrijk voer geleidelijk van 50 gram naar 250 gram.

Zelf uit te voeren handelingen

U moet zelf de gezondheid van de kalveren in de gaten houden. Controleer daarom de kalveren die in de stal staan minimaal 2 keer per dag. Bij kalveren die buiten staan doet u dit minimaal 1 keer per dag.

Veel diergeneeskundige handelingen moeten door de dierenarts gebeuren. U mag zelf ook een aantal handelingen bij kalveren verrichten zonder een dierenarts. U mag bijspenen bij kalveren tot 4 weken oud verwijderen en zoolzweren openleggen.

Onthoornen

U mag uw kalveren tot 2 maanden zelf onthoornen met een elektrische of hete luchtmethode en kalveren vanaf 6 maanden met een draadzaag. Hier moet wel een dierenarts bij aanwezig zijn om te assisteren en de verdoving toe te dienen.

Controle en handhaving

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of u zich houdt aan de welzijnsregels voor kalveren. Blijkt bij controle dit niet zo is? Dan krijgt u een proces-verbaal of een korting op de inkomenssteun. Als het nodig is, grijpt de NVWA ook direct in.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?