Welzijnseisen voor vleeskuikens

Laatst gecontroleerd op:
14 april 2023
Gepubliceerd op:
30 april 2015

Houdt u 500 of meer vleeskuikens? Zorg dan dat u zich houdt aan de eisen voor het welzijn en de gezondheid van de vleeskuikens. Zo zijn er regels voor de opleiding, voeding, drinkvoorziening, het strooisel, de ventilatie, luchttemperatuur, verlichting en administratie. Deze eisen gelden niet voor scharrel-, vrije uitloop- en biologische bedrijven en bedrijven met minder dan 500 vleeskuikens.

Zorg dat u zich altijd houdt aan de algemene regels voor huisvesting en verzorging van dieren. Ook als u minder dan 500 vleeskuikens houdt.

Categorieën bezettingsdichtheid

Hoe meer kuikens per vierkante meter u in uw stal houdt, hoe meer regels er gelden. De bezettingsdichtheid wordt uitgedrukt in levend gewicht in kilogrammen vleeskuikens per vierkante meter (kg/m²) per stal. Er zijn 3 categorieën van bezettingsdichtheid:

 • categorie 1: minder of gelijk aan 33 kg/m²
 • categorie 2: meer dan 33 tot en met en 39 kg/m²
 • categorie 3: meer dan 39 tot en met 42 kg/m²

Deze categorie geldt per stal. U kunt dus meerdere stallen hebben met elk een andere categorie. De maximale bezetting van de door u gekozen categorie mag u nooit overschrijden.

Welke oppervlakte?

Bij de bezettingsdichtheid telt de bruto bruikbare oppervlakte. Dit is de binnenmaatse oppervlakte van de stal die bedekt is met strooisel en toegankelijk is voor vleeskuikens. Is de voervoorziening niet oplierbaar? Dan telt de netto bruikbare oppervlakte. Dat is de bruto bruikbare oppervlakte min 1,7%.

Algemene welzijnseisen

Welke bezettingsdichtheid u ook heeft, u houdt zich altijd aan de algemene regels.

Stal en verzorging

Voor de stal en verzorging van vleeskuikens houdt u zich aan de volgende welzijnseisen:

 • U heeft een passende cursus gevolgd bij een goedgekeurde organisatie, bijvoorbeeld het Cursuscentrum Dierverzorging in Barneveld.
 • Uw drinkvoorzieningen beperken het morsen zo veel mogelijk.
 • Voer is altijd beschikbaar of wordt op gezette tijden aangeboden. U mag het voer niet eerder dan 12 uur voor de geplande slachttijd van de vleeskuikens weghalen.
 • Alle vleeskuikens hebben altijd toegang tot droog en los strooisel op de vloer.
 • De ventilatie is voldoende om oververhitting te voorkomen. Ventilatie in combinatie met verwarmingssystemen verwijdert overmatig vocht.
 • Het geluid houdt u zo laag mogelijk, ook geluid van ventilatoren, voedermachines en andere apparaten.
 • De lichtintensiteit is op minstens 80% van de bruikbare oppervlakte tijdens de lichtperiode minimaal 20 lux, gemeten op ooghoogte van de dieren. Op advies van de dierenarts mag dit niveau lager.
 • De verlichting volgt een 24-uurs schema. Dit moet binnen 7 dagen nadat de vleeskuikens in de stal zijn geplaatst, tot 3 dagen voor de geplande slachttijd. In dit 24-uurschema is het in totaal minimaal 6 uur donker, 4 uren hiervan zijn onafgebroken donker. Periodes met gedimd licht vallen hier niet onder.
 • Na elke ronde kuikens reinigt en ontsmet u alle delen van gebouwen, uitrustingen en gereedschappen die met de kuikens in contact zijn geweest. Vervang ook het strooisel. Pas daarna mag u nieuwe plaatsen.

Administratie

Houd de volgende gegevens bij in uw administratie. Bewaar deze gegevens 3 jaar. U moet ze op verzoek tonen:

 • het aantal binnengebrachte vleeskuikens
 • het bruto en het bruikbare oppervlak van de stal
 • de kruising of het ras van de vleeskuikens (als dit bekend is)
 • van elke controle het aantal dode vleeskuikens met de vermoedelijke oorzaak en het gedode aantal vleeskuikens met de reden
 • het resterende aantal vleeskuikens in het koppel als er vleeskuikens uit het koppel zijn verkocht of geslacht

Inspectie en dierenwelzijn

Inspecteer de vleeskuikens minimaal 2 keer per dag. Let op tekenen van een verlaagd niveau van dierenwelzijn en/of diergezondheid.

Is een vleeskuiken zwaargewond of heeft het een duidelijke gezondheidsstoornis? Dan moet het een passende behandeling krijgen of onmiddellijk worden gedood. Neem als dit nodig is contact op met een dierenarts. Als een officiële dierenarts slecht dierenwelzijn constateert, dan geeft hij dit door aan de controlerende instanties. Als de dierenarts u hierover heeft geïnformeerd dan moet u maatregelen nemen om het dierenwelzijn te verbeteren.

Aanvullende eisen categorie 2 en 3

Heeft u gekozen voor een bezettingsdichtheid van meer dan 33 kg/m² (categorie 2 of 3)? Dan gelden voor u aanvullende eisen. Informatie hierover vindt u op de pagina Aanvullende eisen vleeskuikens categorie 2 en 3.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?