Einde fonds - EFMZV

Gepubliceerd op:
31 oktober 2022

In 2021 kon u voor het laatst subsidies aanvragen uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Het fonds eindigt op 31 oktober 2023. Dit is de laatste dag dat u zaken kunt regelen voor subsidies uit het fonds. Bijvoorbeeld uw vaststelling aanvragen.

Wij hebben uw aanvragen voor voorschotten en vaststelling nodig om te kunnen beoordelen en betalen.  Zorg er daarom voor dat u dit op tijd aanvraagt. Zo loopt u geen geld mis.

Welke zaken regelt u?

In deze infographic ziet u wanneer u welke zaken u kunt en moet regelen. Hieronder leest u meer.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u andere activiteiten gaan uitvoeren dan in uw projectplan staan? Geef de wijziging zo snel mogelijk door.  Een wijziging is niet altijd mogelijk. U leest meer op Doorgeven onvoorziene situaties en wijzigingen.

Wij sturen u binnen 8 weken een beslissing op uw verzoek.

Geeft u een wijziging niet of niet op tijd door? Dit kan betekenen dat wij deze kosten bij uw voorschot- of vaststellingsaanvraag niet goedkeuren. U ontvangt voor deze kosten dan ook geen subsidie.

Voorschotten aanvragen

Voor uw project vraagt u voorschotten aan. Vraag uw laatste voorschot uiterlijk op 30 april 2023 aan. Zo hebben wij genoeg tijd om uw aanvraag te beoordelen. En heeft u duidelijkheid voordat u uiterlijk op 31 oktober 2023 uw vaststelling bij ons aanvraagt. In uw aanvraag voor vaststelling neemt u de laatste kosten mee.

Met uw aanvraag stuurt u ook bijlagen mee. Bijvoorbeeld een tussenrapportage, bewijsstukken van communicatie en een betalingsoverzicht. Op de pagina van uw subsidie leest u hoe u een voorschot aanvraagt en welke bijlagen u meestuurt.

Vaststelling aanvragen

Als u uw activiteiten heeft afgerond vraagt u zo snel mogelijk vaststelling van uw project aan. Wacht niet tot het laatste moment. Wij gaan uw project beoordelen en berekenen het definitieve subsidiebedrag. Deze aanvraag moet uiterlijk op 31 oktober 2023 bij ons binnen zijn. Dit is een harde datum, hierna kunt u geen vaststelling meer aanvragen. Houd hier rekening mee in de planning van uw project en het voorbereiden van uw vaststellingsaanvraag.

Met uw aanvraag stuurt u bijlagen mee. Bijvoorbeeld een eindverslag, bewijsstukken van communicatie en een betalingsoverzicht. Op de pagina van uw subsidie leest u hoe u vaststelling aanvraagt en welke bijlagen u meestuurt.

Vraagt u geen vaststelling aan of doet u dit niet op tijd? Dan kunnen wij geen eindbeoordeling van uw project en kosten doen. Hierdoor krijgt u geen laatste betaling.

Nieuw fonds: EMFAF

Er is een nieuw fonds voor de visserij- en aquacultuursector, het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). We voegen regelmatig nieuwe informatie toe. Wilt u in de toekomst subsidie aanvragen? Of meer weten over het nieuwe fonds? Lees meer op European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF).

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
Bent u tevreden over deze pagina?