Openbaarmaking EFMZV-subsidies

Laatst gecontroleerd op:
31 oktober 2023
Gepubliceerd op:
23 februari 2016

Vanuit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) worden verschillende subsidies uitbetaald. In 2015 is de uitvoering van het EFMZV gestart met de eerste openstellingen.

De gegevens van Nederlandse projecten en investeringen die EU-subsidie ontvangen uit het EFMZV maken we openbaar. Zo zijn we transparant over subsidiegelden.

Goedgekeurde EFMZV-projecten

In de Openbaarmaking goedgekeurde EFMZV-projecten leest u wie vanuit de Europese Unie subsidie ontvangen en hoeveel. Deze gegevens vullen we minimaal 2 keer per jaar aan. In de openbaarmaking staat de datum van de laatste update. Als de subsidie is verstrekt aan een natuurlijk persoon, dan vermelden we uit privacyoverwegingen de naam van de begunstigde niet.

Meer informatie over hoe u de gegevens moet lezen en over de uitvoering van het EFMZV-programma, leest u in de toelichting en leeswijzer.

Vragen over Openbaarmaking EFMZV-subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?