Budget - EFMZV

Gepubliceerd op:
19 juni 2015
Laatst gecontroleerd op:
21 februari 2024

Voor het Operatoneel Programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) is van 2014 tot en met 2020 € 132,2 miljoen beschikbaar.

Bijna 80% van dit bedrag komt uit het EFMZV. 20% wordt nationaal gefinancierd.

Unieprioriteiten

Bij de besteding ligt de focus in het programma op de 5 Unieprioriteiten van het EFMZV. De prioriteiten zijn de bevordering van:

  • een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde visserij;
  • een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde aquacultuur;
  • de tenuitvoerlegging van het GVB;
  • de afzet en verwerking;
  • de uitvoering van het geïntegreerd maritiem beleid.

Ook zijn er strategische keuzes gemaakt bij de daaraan gerelateerde doelstellingen en onderliggende maatregelen.

Budget voor technische bijstand

In het Operationeel Programma is ook geld beschikbaar gesteld voor technische bijstand. Hiervoor is € 7,7 miljoen vrijgemaakt. Dit wordt besteed aan voorlichting en ICT-aanpassingen voor een goede uitvoering van het programma. Daarnaast is dit geld bedoeld voor evaluaties en onderzoeken.

Prestatiereserve

Om beter te kunnen sturen op de prestaties van het Operationele Programma is 6% van het beschikbare budget voorwaardelijk vastgesteld. Dit is de prestatiereserve. Als de in het programma aangegeven mijlpalen zijn gehaald, wordt de prestatiereserve definitief toegewezen.

Budget per unieprioriteit
UPnr.1 Beschikbare middelen
(bedragen in miljoen)
Steunaandeel
(bedragen in miljoen)
Steunaandeel
    EFMZV Nationaal EFMZV Nationaal
1 € 44,4 € 31,6 € 12,7 70% 30%
2 € 7,3 € 5,5 € 1,8 75% 25%
3 € 62,8 € 51,9 € 10,9 85% 15%
4 nvt - - - -
5 € 7,1 € 5,3 € 1,8 75% 25%
6 € 2,9 € 2,2 € 0,7 75% 25%
TB2 € 7,7 € 5,0 € 2,8 65% 35%

1 Unieprioriteitsnummer
2 Technische bijstand

* Door afronding kunnen subtotalen en totalen van elkaar verschillen.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?