Unieprioriteiten - EFMZV

Gepubliceerd op:
19 juni 2015
Laatst gecontroleerd op:
6 maart 2020

Bij de besteding ligt de focus in het programma op 5 unieprioriteiten van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

Unieprioriteit 1

De bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde visserij

Voor de Nederlandse visserijsector liggen er volop kansen en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Voorbeelden daarvan zijn de vraag naar duurzame visproducten, het invoeren van de aanlandplicht en Natura 2000. Hiervoor zijn samenwerking en innovatie erg belangrijk. Het programma wil bijdragen aan de volgende doelstellingen:

  • Beperken van de impact van de visserij op het mariene milieu, met inbegrip van het voorkomen en beperken van ongewenste vangsten.
  • Bevorderen van het concurrentievermogen en de levensvatbaarheid van ondernemingen in de visserijsector.
  • Ondersteuning bieden voor de intensivering van technologische ontwikkeling, innovatie, met inbegrip van het vergroten van de energie-efficiëntie, en kennisoverdracht.

De doelgroepen bij de laatste 2 doelstellingen zijn de zee- en kustvisserijsector en de binnenvaartsector.

Unieprioriteit 2

De bevordering van ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde aquacultuur

Het Nationaal Strategisch Plan Aquacultuur (NSPA) is een meerjarenvisie om de aquacultuursector duurzamer te maken. Het plan richt zich op de productie van exclusieve (streek)producten en de exploitatie van hoogwaardige kennis en producten. Er is binnen het Operationeel Programma budget voor:

  • het bieden van ondersteuning voor de intensivering van technologische ontwikkeling, innovatie en kennisoverdracht;
  • bevordering van het concurrentievermogen en de levensvatbaarheid van ondernemingen in de aquacultuursector.

Unieprioriteit 3

Bevordering van de tenuitvoerlegging van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB)

Het nieuwe GVB heeft als nieuwe maatregel de aanlandplicht. Dit vraagt extra inspanning op het gebied van het verzamelen en controleren van gegevens. Het Operationeel Programma zet daarom in op de volgende 2 doelstellingen:

  • Verbetering en beschikbaarstelling van wetenschappelijke kennis en verzameling en beheer van gegevens.
  • Het bieden van ondersteuning voor monitoring, controle en handhaving, het versterken van de institutionele capaciteit en efficiënte overheidsdiensten, zonder de administratieve lasten te vergroten.

Unieprioriteit 4

Verhoging van de werkgelegenheid en de territoriale cohesie

Hieraan geeft het Operationeel Programma geen invulling.

Unieprioriteit 5

Bevordering van de afzet en verwerking

Een toekomstbestendige visserij- en aquacultuursector vereist innovatie en samenwerking tussen de verschillende ketenpartners.

Unieprioriteit 6

Bevordering van de uitvoering van het geïntegreerd maritiem beleid

Bij de bijdrage aan de doelstelling Ontwikkeling en implementatie van het Geïntegreerd Maritiem Beleid (GMB) zal de Kaderrichtlijn Maritieme Strategie (KMS) als basis dienen.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?