Partners - EFMZV

Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020
Gepubliceerd op:
19 juni 2015

Om aanspraak te kunnen maken op budgetten van de Europese structuur- en investeringsfondsen heeft de Rijksoverheid, samen met verschillende lokale en regionale partners, een Partnerschapsovereenkomst opgesteld.

Die overeenkomst is een strategiedocument, dat aangeeft hoe Nederland de middelen van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en de andere Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) inzet.

  Partnerschapsovereenkomst

  De overeenkomst gaat in op belangrijke uitdagingen en de uitgangssituatie van Nederland. Het beschrijft de inzet van de ESI-fondsen op de volgende doelen:

  • Bevorderen van een innovatieve bedrijfsomgeving.
  • Realiseren van een milieuvriendelijke en hulpbronefficiënte economie.
  • verhogen van de arbeidsparticipatie en sociale insluiting (niet voor EFMZV).

  Ook gaat de Partnerschapsovereenkomst in op de synergie en samenhang tussen de ESI-fondsen onderling en met het Europese en nationale beleid. Daarnaast wordt onder meer toegelicht hoe Nederland voldoet aan een aantal verplichte Europese randvoorwaarden. Bijvoorbeeld gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen, staatssteun en energie-efficiëntie.

  Eind augustus 2014 is de Partnerschapsovereenkomst Nederland door de Europese Commissie goedgekeurd.

  EFMZV-partners

  Behalve de Rijksoverheid en regionale overheden waren de volgende partners betrokken bij de strategiebepaling voor het EFMZV in de Partnerschapsovereenkomst:

  • Aktea, Europees netwerk voor vrouwen in de visserij
  • Regionale blueports (Noord-West Nederland, Lauwersoog, Urk, Zuid-West Nederland en Oosterschelde)
  • Coalitie Wadden natuurlijk
  • Combinatie van Beroepsvissers
  • Dierenbescherming
  • Ecorys
  • FARNET
  • Fisheries Local Action Group
  • Greenpeace
  • Sportvisserij Nederland, Noordzee RAC
  • Stichting De Noordzee
  • Stichting Vissenbescherming
  • Visfederatie
  • VisNed
  • Vissersbond
  • Waddenvereniging
  • Wereld Natuur Fonds
  In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Bent u tevreden over deze pagina?