Regelgeving EFMZV

Laatst gecontroleerd op:
14 december 2023
Gepubliceerd op:
19 juni 2015

Nationale overheden en belanghebbenden moeten de regels van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) naleven om voor financiering in aanmerking te komen.

De regels van het EFMZV staan beschreven in een aantal verordeningen:

Meer informatie over het fonds vindt u op de website van de Europese Commissie.

EFMZV en staatssteun

Volgens het Verdrag van de werking van de Europese Unie (VWEU) is staatssteun niet verenigbaar met de Europese interne markt. Het verdrag maakt wel een paar uitzonderingen. Financiering uit het EFMZV wordt niet als staatssteun gezien, zolang de financiering valt binnen het werkingsgebied van artikel 42 VWEU.

Die uitzondering geldt sowieso voor financiering van de productie, verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten. Er zijn ook financieringsmogelijkheden binnen het EFMZV denkbaar, waarbij staatssteun niet direct is uit te sluiten. Zo vallen de maatregelen die onder Unieprioriteit 6 kunnen worden gefinancierd niet onder de visserij of aquacultuur.

Onrechtmatige staatssteun

Wordt een maatregel uit het EFMZV achteraf toch als staatssteun gezien? En zijn daarnaast de staatssteunregels niet goed opgevolgd? Dan is deze steun onwettig. In de meeste gevallen wordt dan het verleende bedrag teruggevorderd. Meer informatie over onrechtmatige staatssteun vindt u op de website van de Europese Commissie.

Europese structuur- en investeringsfondsen

Het EFMZV is één van de Europese structuur- en investeringsfondsen. Wilt u meer weten over de andere fondsen? Lees dan de publicatie Richtsnoeren voor begunstigden voor meer informatie.

Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Het EFMZV wordt ook ingezet ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. In de informatiebulletins regelgeving visserij staat meer informatie over het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?