Beoordeling aanvraag

Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020
Gepubliceerd op:
20 mei 2016

Na het indienen van de subsidieaanvraag volgt een volledigheidstoets, een inhoudelijke beoordeling en de verdeling van het budget.

Bij de inhoudelijke beoordeling controleren wij onder meer of u over voldoende capaciteiten beschikt om de subsidiabele activiteit uit te voeren en of u niet uitgesloten bent van een EFMZV-subsidie.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?