Capaciteiten aanvrager

Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020
Gepubliceerd op:
24 mei 2016

Het is van belang dat een gesubsidieerde activiteit goed kan worden uitgevoerd. Een belangrijke voorwaarde voor subsidie is dat u beschikt over voldoende financiële, operationele en administratieve capaciteit. Wij toetsen daarom vooraf of u aan de verplichtingen voldoet en of u de resultaten binnen de gestelde termijn kunt leveren.

Financiële capaciteit

U moet beschikken over voldoende financiële capaciteit om het project of de investering uit te voeren waarvoor u subsidie aanvraagt. Dit beoordelen wij onder meer aan de hand van de begroting in de aanvraag.

Operationele capaciteit

Vraagt u subsidie aan voor een project? Dan is het belangrijk dat u voldoende operationele capaciteit heeft om het project tijdig te kunnen uitvoeren. Deze capaciteit kan bestaan uit uw eigen inzet en/of de inzet van uw medewerkers. We toetsen dit aan de hand van uw gegevens over de arbeidsinzet die u verwacht te doen, in combinatie met uw andere lopende of aangevraagde projecten.

Vraagt u subsidie aan voor een investering? Dan staat bij de beschrijving van de subsidie welke gegevens u met uw subsidieaanvraag moet meesturen.

Administratieve capaciteit

Een andere voorwaarde is dat u een inzichtelijke administratie bijhoudt.

Heeft uw aanvraag betrekking op een project? Gebruik dan een apart boekhoudsysteem of een aparte boekhoudcode voor alle transacties die op het project betrekking hebben. Geef bij uw aanvraag subsidieverlening aan hoe u hieraan gaat voldoen. Bij een samenwerkingsverband moeten de projectkosten altijd herkenbaar zijn in de eigen boekhouding van de afzonderlijke deelnemers. Bijvoorbeeld door hiervoor een apart boekhoudsysteem of een aparte boekhoudcode te gebruiken.

Heeft uw aanvraag betrekking op een investering? Dan leest u bij de beschrijving van de subsidie welke gegevens u met uw subsidieaanvraag moet meesturen.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?