Betrokkenheid niet-meewerkende derde landen

Gepubliceerd op:
24 mei 2016
Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020

U mag niet betrokken zijn geweest bij de exploitatie, het beheer of de eigendom van vaartuigen, die de vlag voeren van niet-meewerkende derde landen.

Dit zijn landen die niet meewerken aan de bestrijding van IOO-visserij. Zij nemen geen actie om de instandhoudings- en beheersmaatregelen van beschermde mariene hulpbronnen te waarborgen. Deze maatregelen zijn opgesteld op basis van het internationale recht en/of het Gemeenschapsrecht. Vaartuigen die staan ingeschreven in het Nationaal Visserij Register (NVR) varen altijd onder Nederlandse vlag.

Uitsluitingsperiode bij betrokkenheid

Is vastgesteld dat u betrokken was bij de exploitatie, het beheer of de eigendom van vaartuigen die de vlag voeren van niet-meewerkende
derde landen
? Dan bent u uitgesloten van het ontvangen van subsidie voor minimaal 12 maanden vanaf het moment dat het land is opgenomen in de lijst van niet meewerkende landen. Zolang het derde land op de lijst staat, loopt de periode van uitsluiting door.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?