Fraude onder EFMZV

Gepubliceerd op:
24 mei 2016
Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020

U mag geen fraude hebben gepleegd in het kader van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en het voorgaande Europese Visserijfonds (EVF).

Dit betekent dat u:

  • geen valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten mag overleggen;
  • geen informatie mag achterhouden als dat in strijd is met een specifieke verplichting;
  • geen middelen mag misbruiken door ze voor andere doelen te gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn toegekend.

Uitsluitingsperiode bij fraude

Als bij u fraude is vastgesteld onder het EVF of het EFMZV, dan kunt u geen bijdrage uit het EFMZV ontvangen. U bent dan uitgesloten van het ontvangen van subsidie tijdens de hele looptijd van het fonds, dus van 2014 tot en met 2020.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?