Volledigheidstoets EFMZV

Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020
Gepubliceerd op:
24 mei 2016

Bij de volledigheidstoets gaan we na of alle vereiste informatie is aangeleverd en of is voldaan aan de voorschriften voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

Is de aanvraag niet volledig? Dan krijgt u beperkt de tijd om de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren. Dit is de hersteltermijn. Bij de hersteltermijn onderscheiden we tenderregelingen en regelingen die een andere methode voor budgetverdeling hanteren.

Hersteltermijn bij tenders

In een tender concurreren alle tijdig ingediende, volledige aanvragen met elkaar voor het beschikbare budget. Tenders moeten voor 17:00 uur op de sluitingsdatum bij ons binnen zijn. Na die tijd accepteren wij geen aanvullingen of wijzigingen meer, die van invloed kunnen zijn op de inhoud van het project.

Hersteltermijn bij overige subsidies

Bij subsidies met een verdeling op volgorde van binnenkomst is de hersteltermijn anders dan bij tenders. Is de aanvraag onvolledig? Dan krijgt u in principe een redelijke termijn om de aanvraag alsnog aan te vullen. Houd er wel rekening mee dat de aanvraag pas meetelt als deze volledig is. Afhankelijk van de gevraagde informatie varieert de hersteltermijn van 1 tot 4 weken.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?