Subsidie aanvragen

Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020
Gepubliceerd op:
17 mei 2016

U kunt alleen tijdens een bepaalde periode, de openstellingstermijn, subsidie aanvragen. Vraag op tijd uw subsidie aan. Uw aanvraag is op tijd als wij uw aanvraag op de einddatum voor 17:00 uur hebben ontvangen. Dit doet u via Direct regelen op de subsidiepagina op mijn.rvo.nl.

Een individuele aanvrager, of de penvoerder van een samenwerkingsverband, kan subsidie aanvragen voor een investering of een project. Op mijn.rvo.nl staat bij de subsidie of u nog bijlagen aan de aanvraag moet toevoegen. Bij een project kan het bijvoorbeeld verplicht zijn om een projectplan mee te sturen.

Begroting

In het aanvraagformulier is onder andere een begroting opgenomen. Hierin geeft u in ieder geval aan welke subsidiabele kosten u verwacht te maken voor het uitvoeren van uw investering of project. Geef bij uw aanvraag ook aan of u naast de aangevraagde subsidie nog andere middelen inzet om uw project te financieren, bijvoorbeeld eigen vermogen of andere subsidies. Het is belangrijk dat uw begroting sluitend is. Houd er bij het opstellen van de begroting rekening mee dat de uiteindelijke subsidie lager kan zijn dan de aangevraagde subsidie, bijvoorbeeld door:

  • het stapelen van subsidies en bijdragen;
  • inkomsten uit het project.

Stapelen van subsidies en bijdragen

Het aanvragen van meerdere subsidies en/of bijdragen voor dezelfde subsidiabele kosten noemen we cumulatie of stapelen. Of u mag stapelen verschilt per subsidie en is afhankelijk van het maximale bedrag, het maximale percentage en de voorwaarden van deze subsidie. Stapelen mag tot op zekere hoogte, maar hierdoor kunt u minder of geen subsidie voor uw activiteiten ontvangen.

Voor stapelen gelden voorwaarden:

  • Het te verlenen subsidiebedrag (plus eventueel andere subsidies) mag niet hoger zijn dan het maximale subsidiebedrag of -percentage dat volgens de toepasselijke Europese verordeningen is toegestaan.
  • Subsidies uit meerdere Europese fondsen mogen niet gestapeld worden voor dezelfde kosten binnen een project.

Inkomsten

Krijgt u inkomsten uit de visvangsten van een vissersvaartuig? En neemt dat vaartuig deel aan een project voor de Innovatieprojecten duurzame visserij of Innovatieprojecten aanlandplicht? In dat geval worden die inkomsten in mindering gebracht op de subsidiabele kosten. Door een wijziging in de Europese regels hoeven overige inkomsten niet meer verrekend te worden.

Btw in begroting

Bent u btw-ondernemer? Dan heeft u normaal gesproken recht op de aftrek van btw op de facturen die u heeft betaald. Dit heet vooraftrek. Kunt u de btw aftrekken? Dan neemt u de btw niet op in uw subsidiebegroting.

Let op dat bij het ontvangen van een subsidie deze vooraftrek misschien helemaal of voor een deel beperkt wordt. Laat u hierover adviseren door de Belastingdienst en/of uw belastingadviseur. Kunt u de btw niet aftrekken? U kunt de btw misschien meenemen bepaalde kostenposten in de begroting. Dit zijn bijvoorbeeld kosten van derden. U moet dan wel bewijs opsturen, dat u de btw niet kunt aftrekken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het aanvragen van subsidie? Lees meer over:

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?