Subsidiabele kosten

Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020
Gepubliceerd op:
18 mei 2016

Verschillende kosten kunnen subsidiabel zijn:

Er zijn ook nog niet-subsidiabele kosten. Welke kosten subsidiabel zijn, staat bij de subsidie op www.rvo.nl. Wilt u weten of de kosten van arbeid onder loonkosten, eigen arbeid of overige kosten vallen? Bekijk dan het stroomschema kosten arbeidsinzet.

Algemene regels zijn:

  • De kosten zijn redelijk.
  • De kosten zijn direct verbonden aan de uitvoering van de subsidiabele activiteiten.
  • De kosten zijn gemaakt door, of in opdracht van, de aanvrager (of een onderdeel van zijn onderneming).
  • De kosten zijn opgevoerd in de juiste kostensoort.
  • De hoogte van de kosten is onderbouwd.

Sinds eind 2018 kunt u gebruik maken van nieuwe methodes om de subsidiabele kosten te berekenen. Lees meer hierover bij methodes E, F en G. Bij sommige methodes zijn er uitzonderingen.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?