Afschrijvingskosten

Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020
Gepubliceerd op:
20 mei 2016

In sommige gevallen zijn de afschrijvingskosten van zaken zoals apparatuur en andere investeringen subsidiabel. Bijvoorbeeld investeringen die u doet voor de uitvoering van uw project, vóórdat u het besluit tot subsidieverlening heeft ontvangen.

Voor de aanschaf van de investering waarover u afschrijvingskosten opvoert, mag geen subsidie zijn verstrekt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om investeringen die u:

  • niet alleen voor het project, maar ook voor uw reguliere bedrijfsvoering gebruikt en/of;
  • slechts voor een bepaalde periode in het project gebruikt en die daarna nog een restwaarde hebben.

Gebruik voor de berekening van de hoogte van de afschrijvingskosten de afschrijvingsmethode die voor uw organisatie gangbaar is.

Berekening kosten als vast percentage

U kunt de afschrijvingskosten (samen met eventuele overige kosten en bijdragen in natura) ook berekenen als een vast percentage (40%) van de directe loonkosten. Lees meer informatie onder Andere kosten als vast percentage van directe loonkosten.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?