Niet-subsidiabele kosten

Gepubliceerd op:
20 mei 2016
Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020

Sommige kosten zijn niet subsidiabel. Als hierop een uitzondering van toepassing is, dan staat dat vermeld bij de subsidie-informatie op onze website.

U ontvangt geen subsidie voor de volgende kosten:

 • administratieve en financiële sancties en boetes
 • fooien en geschenken
 • representatiekosten en -vergoedingen
 • kosten van personeelsactiviteiten
 • kosten van overboekingen en annuleringen
 • gratificaties en bonussen
 • kosten van een outplacementtraject
 • debetrente
 • btw, behalve als u de btw niet kunt verrekenen

Daarnaast ontvangt u in een aantal gevallen geen subsidie voor:

 • de kosten van uitgesloten activiteiten;
 • onderling gefactureerde kosten binnen een samenwerkingsverband;
 • onderling gefactureerde kosten tussen verbonden partijen.

Uitgesloten activiteiten

Een aantal activiteiten zijn uitgesloten voor EFMZV-subsidie. De kosten van deze activiteiten komen dan ook niet in aanmerking voor subsidie. Het gaat om de kosten van de volgende activiteiten:

 • activiteiten die de vangstcapaciteit van een vaartuig vergroten
 • activiteiten en/of uitrusting die het vermogen van het vaartuig om vis op te sporen, vergroten
 • de bouw van nieuwe vissersvaartuigen
 • de invoer van vissersvaartuigen vanuit de EU
 • de tijdelijke of definitieve stopzetting van visserijactiviteiten
 • experimentele visserij1
 • de overdracht van de eigendom van een bedrijf
 • het rechtstreeks uitzetten van vis

1. Experimentele visserij verwijst naar de visserij op soorten of bestanden waarvan de beschikbaarheid, overvloed of commercieel potentieel nog niet bekend is. Visserij-activiteiten die bijvoorbeeld gericht zijn op het vinden van nieuwe vangstmogelijkheden, vangst op rivierkreeft (bedreigde inheemse Europese Rivierkreeft, Amerikaanse ‘plaag exoot’ rivierkreeft of beiden) of de Chinese wolhandkrab zijn uitgesloten van EFMZV subsidie.

Kosten binnen een samenwerkingsverband

Onderling tussen deelnemers gefactureerde kosten (kosten die een deelnemer in rekening brengt bij een andere deelnemer van het samenwerkingsverband) komen niet in aanmerking voor subsidie. Deelnemers declareren hun eigen kosten direct bij ons, niet via een andere deelnemer. Alleen de kostprijs is subsidiabel: winstopslagen zijn niet subsidiabel.

Kosten tussen verbonden partijen

Binnen dezelfde onderneming

Bent u verbonden met andere partijen binnen dezelfde onderneming? Dan komen onderling gefactureerde kosten niet in aanmerking voor subsidie. Verbonden partijen binnen een onderneming declareren hun kosten direct bij ons en niet via een andere deelnemer als kosten derden.

Binnen een groep

Bent u verbonden met andere partijen binnen een groep? Dan komen onderling gefactureerde kosten (in de vorm van kosten derden) wel in aanmerking voor subsidie. Alleen de kostprijs is subsidiabel: winstopslagen zijn niet subsidiabel. De factuur moet daarom inzicht geven in de kostprijs.

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?