Overige kosten

Gepubliceerd op:
20 mei 2016
Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020

Vraagt u een subsidie aan uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)? Dan geeft u al uw kosten op in uw aanvraag. Ook overige kosten geeft u aan ons door. Dit zijn de kosten die u betaalt aan derden voor werken, goederen of diensten voor uw project.

Voorbeelden van overige kosten

Overige kosten zijn bijvoorbeeld kosten voor:

  • het uitbesteden van een deel van uw project;
  • het inlenen van personeel;
  • geleverde materialen of diensten.

Er zijn aparte voorwaarden voor de aankoop van grond, btw en winstopslag. U kunt de kosten voor de inhuur van vissersvaartuigen bepalen met een garantiebesomming.

Grond

U geeft de kosten van grond (bebouwd of onbebouwd) op in uw aanvraag. Zijn deze kosten hoger dan 10% van de totale subsidiabele uitgaven van het project? Dan kunt u geen subsidie krijgen voor grond. Er zijn een paar uitzonderingen, deze leest u op de pagina van de subsidie.

Voorbeeld

De subsidiabele kosten, met grond, zijn in totaal € 1 miljoen. Maximaal 10% van alle subsidiabele investeringen mag u gebruiken voor de aankoop van de grond. In dit voorbeeld is dit (€ 1 miljoen / 10 =) € 100.000. De subsidiabele kosten, zonder grond, zijn dan € 900.000. Dit is 90% van alle subsidiabele investeringen.

Btw

Bent u btw-plichtig? Dan kunt u geen subsidie voor de btw krijgen. U verrekent de btw al in uw btw-aangifte. Bent u niet btw-plichtig? Dan mag u de btw over bepaalde kosten meenemen in de begroting.

Bij een samenwerkingsverband geeft u voor elke deelnemer aan of zij btw kunnen aftrekken.

Winstopslag

De winstopslag is het bedrag (percentage) waarmee u de kostprijs van een dienst of product verhoogt. Hiermee krijgt het product de gewenste verkoopprijs. Bij kosten van derden kunt u subsidie krijgen voor winstopslag. Voor winstopslag binnen een samenwerkingsverband of een groep kunt u geen subsidie krijgen.

Berekening kosten als vast percentage

U kunt de overige kosten ook berekenen als een vast percentage van de directe loonkosten. Heeft u ook afschrijvingskosten en/of bijdragen in natura? Dan kunt u deze ook meneemen in de berekening. Lees meer hierover op de pagina Loon en overheadkosten.

Inhuur van vissersvaartuigen

Wilt u voor uw project testvaarten laten uitvoeren? En geeft u daarvoor opdracht aan de eigenaar van een vissersvaartuig? U kunt hiervoor in principe subsidie krijgen.

Een testvaart kan zorgen voor een lagere vangst. De eigenaar van het vissersvaartuig vraagt dan een vergoeding van u voor het verlies in de testperiode. Het is lastig om deze kosten vast te stellen. Gebruik daarom een garantiebesomming voor deze berekening.

Berekening met een garantiebesomming

U maakt kort voor de (eerste) testvaart afspraken met de eigenaar over de hoogte van de garantiebesomming. Zo sluit de besomming aan op bijvoorbeeld de visprijzen van dan, het seizoen en de capaciteit van het vaartuig. U beschrijft deze afspraken in een overeenkomst.

Hoogte van de besomming

Samen bepaalt u de hoogte van de besomming. Neem hiervoor het gemiddelde van 5 opeenvolgende besommingsbrieven. Deze brieven zijn van voor de (eerste) testvaart. Is één van de vaarten niet representatief, bijvoorbeeld omdat het vissersvaartuig schade had? Dan gebruikt u de besommingsbrief van daarvoor. U moet elk gat in de serie kunnen uitleggen.

U gaat uit van de totale bruto besomming in de besommingsbrieven. Hierin staan bijvoorbeeld heffingskosten van het productschap, loskosten en havengelden. Deze kosten verschillen voor elke visafslag en besomming.

Meer testvaarten

Laat u meer testvaarten binnen het project doen? En zijn de te vangen vissoorten, de periode en het vaargebied ongeveer hetzelfde? Dan spreekt u één keer af wat de garantiebesomming is voor vergelijkbare testvaarten. Voor afwijkende testvaarten (andere periode, andere vissoort, ander vaargebied) maakt u nieuwe afspraken.

Uitgevoerde testvaart

Is de gerealiseerde besomming van de testvaart lager dan de garantiebesomming? Dan betaalt u het verschil aan de eigenaar. Is de gerealiseerde besomming hoger? Dan zijn er geen kosten.

Heeft u andere kosten voor de testvaart? U krijgt alleen subsidie als u laat zien dat deze niet worden gedekt door de garantiebesomming.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?