Verantwoording subsidie

Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020
Gepubliceerd op:
26 mei 2016

Na verlening van subsidie moet u verantwoording afleggen over de uitvoering van de subsidiabele activiteiten. Het aanvragen van subsidievaststelling is de eindverantwoording. Bij projecten kan ook een tussentijdse verantwoording in de vorm van een tussenrapportage verplicht zijn.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?