Tussenrapportage en voorschotverzoek

Gepubliceerd op:
26 mei 2016
Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020

Als u subsidie kreeg toegewezen, dan staat in de verleningsbrief of u tussenrapportages moet opsturen. Voor sommige subsidies kunt u een voorschot aanvragen voor gemaakte kosten.

Projecten die langer duren dan 1 jaar

Als uw project langer duurt dan 1 jaar, dan bent u bij sommige subsidies verplicht op een aantal momenten tussenrapportages op te sturen. Hiermee houdt u ons op de hoogte van de inhoudelijke en financiële voortgang van uw project.

Een tussenrapportage dient u in via mijn.rvo. Kijk op de betreffende subsidiepagina bij Direct Regelen. In de verleningsbrief staat of en hoeveel tussenrapportages u moet opsturen. Dit is afhankelijk van de looptijd van de subsidiabele activiteiten. Op mijn.rvo.nl staat bij de betreffende subsidie het format van het tussenrapportage. Ook staat daar of u nog bijlagen moet meesturen met de tussenrapportage.

Een tussenrapportage stuurt u altijd op samen met een voorschotverzoek. U mag op elk ander moment een aanvullend voorschot aanvragen.

Projecten die maximaal 1 jaar duren

Als uw project maximaal 1 jaar duurt, dan kunt u een voorschot aanvragen voor de gemaakte kosten.

Voorschotverzoek

Bij sommige subsidies is een verzoek om voorschot op de eindbetaling mogelijk. Met een voorschotverzoek stuurt u altijd een tussenrapportage mee.

Een voorschotverzoek doet u op basis van de subsidiabele kosten, zoals:

  • loonkosten
  • bijdragen in natura
  • afschrijvingskosten
  • overige kosten die zijn gemaakt en betaald
In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?