Vaststelling

Gepubliceerd op:
26 mei 2016
Laatst gecontroleerd op:
28 oktober 2020

Heeft u de activiteiten waarvoor u subsidie krijgt afgerond? Dan doet u de eindverantwoording van uw project. Dit is de subsidievaststelling. U vraagt vaststelling aan op mijn.rvo.nl.

Uiterlijk 31 oktober 2023 aanvragen

Zorg ervoor dat uw aanvraag voor vaststelling uiterlijk op 31 oktober 2023 bij ons binnen is. Dit is de einddatum van het EFMZV. Houd hier rekening mee in uw planning. Zorg ervoor dat u genoeg tijd heeft om de vaststellingsaanvraag te doen.

U kunt geen subsidie krijgen voor kosten die u na 31 oktober 2023 maakt.

Voor welke kosten?

In het aanvraagformulier staat een financieel overzicht. Hier vult u kosten en inkomsten in.

In de aanvraag tot vaststelling geeft u de kosten op waarvoor u subsidie kunt krijgen, zoals:

  • loonkosten;
  • bijdragen in natura;
  • afschrijvingskosten;
  • overige kosten die zijn gemaakt en betaald.

Bijlagen bij uw aanvraag

Op de pagina van de subsidie staat of u bijlagen met de aanvraag meestuurt. Bij een project kan bijvoorbeeld een eindverslag verplicht zijn.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?