Verplichtingen subsidieontvanger

Gepubliceerd op:
25 mei 2016
Laatst gecontroleerd op:
9 maart 2020

Nadat wij uw subsidieaanvraag hebben ontvangen, mag u beginnen met het uitvoeren van de subsidiabele activiteiten. Dit is wel voor eigen rekening en risico. U ontvangt alleen subsidie als wij uw aanvraag goedkeuren.

Is aan u subsidie verleend, dan moet u zich tijdens en ná uitvoering van uw project of investering houden aan de volgende verplichtingen:

Naast de algemene verplichtingen gelden er voor iedere subsidie ook nog specifieke verplichtingen. Welke verplichtingen dit zijn, leest u in de verleningsbrief.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?