Bijhouden administratie

Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020
Gepubliceerd op:
25 mei 2016

U houdt een administratie bij over de uitvoering van activiteiten waarvoor u subsidie krijgt.

Uit uw administratie wordt op elk moment het volgende duidelijk:

  • De aard, inhoud en voortgang van de uitgevoerde activiteiten.
  • Het aantal eenheden per kostendrager, die is besteed aan subsidiabele activiteiten.
  • Het aantal uren per persoon dat is besteed aan subsidiabele activiteiten, als loonkosten of eigen arbeid subsidiabel zijn.
  • De berekening en samenstelling van het tarief, als u een standaardtarief voor het berekenen van de loonkosten gebruikt.
  • De gemaakte en betaalde kosten voor de activiteiten voor uw investering of project.

Gebruik voor uw administratie een apart boekhoudsysteem en/of een aparte boekhoudkundige code. De administratie moet u tot minimaal 7 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling bewaren.

Meer informatie over het opzetten en bijhouden van een administratie leest u in de handleiding hieronder.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?