Geen overtredingen

Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020
Gepubliceerd op:
26 mei 2016

Heeft u al subsidie ontvangen en wij constateren dat u binnen 5 jaar na de laatste betaling de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid of de Europese Milieurichtlijn heeft overtreden of fraude heeft gepleegd? Dan kan dit leiden tot het terugvorderen van (een deel van) het subsidiebedrag.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?