Medewerking monitoring en evaluatie

Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020
Gepubliceerd op:
25 mei 2016

Aan de subsidie is de verplichting verbonden om medewerking te verlenen aan monitoring en evaluatie van het Operationeel Programma.

U levert hiervoor gegevens aan over de verwachte en behaalde resultaten van uw investering of project. Daarom zijn in de formulieren voor de subsidieaanvraag, het voorschot en de vaststelling, een aantal extra vragen opgenomen. Deze gegevens rapporteren wij  aan de Europese Unie. Aan de hand van deze gegevens, wordt bepaald of de doelstellingen van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij behaald worden.

Daarnaast is in de toekomst uw medewerking nodig voor de publicatie van projecten (best practices).

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?