In stand houden investering

Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020
Gepubliceerd op:
26 mei 2016

Ontvangt u subsidie voor het uitvoeren van een investering en wilt u deze investering wijzigen? Houd dan rekening met de periode dat u de investering in stand moet houden. Hoe lang deze periode is, hangt af van het soort investering.

Verandering doelstelling

Ontvangt u subsidie voor een investering in infrastructuur of voor een investering die bijdraagt aan de productie van de onderneming? Voert u een belangrijke wijziging door, die de oorspronkelijke doelstelling van de investering aantast? De periode dat u de investering in stand moet houden is 5 jaar na de laatste subsidiebetaling.

Verandering eigendom

Ontvangt u subsidie voor een investering in infrastructuur? Verandert het eigendom van de investering? De periode dat u de investering in stand moet houden is 5 jaar na de laatste subsidiebetaling. In deze periode mag het voordeel als gevolg van deze verandering in eigendom niet groter zijn dan de situatie waarin u geen subsidie zou hebben ontvangen.

Beëindiging of verplaatsing investering

Ontvangt u subsidie voor een investering in infrastructuur of voor een investering die bijdraagt aan de productie van de onderneming? Gaat u de productieactiviteit beëindigen of verplaatsen buiten Nederland? De periode dat u de investering binnen Nederland in stand moet houden is 5 jaar na het vaststellen van de subsidie.

Geen midden-en kleinbedrijf

Bent u geen midden- en kleinbedrijf? En wilt u de productieactiviteit verplaatsen naar een locatie buiten de Europese Unie? De periode dat u de investering binnen de Europese Unie in stand moet houden is 10 jaar na de laatste subsidiebetaling.

Investering vissersvaartuig

Ontvangt u subsidie voor een project gericht op een investering aan boord van of gekoppeld aan een vaartuig? Dan gelden er bij een aantal openstellingen aanvullende regels. Dit staat bij de openstelling aangegeven. Het gaat om het volgende:

  • Is het vaartuig uitgerust voor de zee- en kustvisserij? U mag dit vaartuig in ieder geval 5 jaar vanaf de laatste subsidiebetaling niet buiten de Europese Unie verplaatsen. Dit betekent dat het vaartuig niet onder een vlag mag varen van een land buiten de Europese Unie.
  • Is het vaartuig alleen actief in de binnenwateren? U mag dit vaartuig 5 jaar vanaf de datum van de laatste subsidiebetaling niet anders gebruiken dan alleen voor de binnenwateren.

Toch wijzigen in periode instandhouding?

Als u toch een wijziging doorvoert in de periode dat u de investering in stand moet houden, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van uw subsidie. Dit geldt niet als er sprake is van een faillissement (zonder dat er sprake is van fraude).

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?