Toepasselijk recht

Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020
Gepubliceerd op:
25 mei 2016

De subsidiabele activiteiten moeten volgens het toepasselijk recht van de Europese Unie en het nationale recht worden uitgevoerd.

Dit betekent dat u zich moet houden aan de algemene regels. Ook moet u beschikken over de noodzakelijk toestemming (ontheffing of vergunning) op het gebied van onder andere milieu.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?