Milieu en elektrisch vervoer

Laatst gecontroleerd op:
1 december 2023
Gepubliceerd op:
30 mei 2017

Elektrisch vervoer heeft een positief effect op luchtkwaliteit, geluidsoverlast en klimaat. Elektrisch vervoer stoot geen of veel minder schadelijke stoffen uit. En draagt bij aan de beperking van CO2-uitstoot.

Luchtkwaliteit

Volledig elektrische voertuigen stoten geen stikstof en fijnstof uit. Plug-in-hybride voertuigen en auto’s met een range extender (een hulpmotor die de accu oplaadt) stoten minder uit dan vergelijkbare auto’s die op brandstof rijden. Daarnaast zorgt regeneratief remmen bij elektrische voertuigen voor lagere fijnstof slijtage-uitstoot. Bij regeneratief remmen remt de auto af op de elektromotor en wint de auto energie terug.

Geluid

Elektrische voertuigen zijn stiller. Dit scheelt geluidsoverlast. Het effect is het grootst bij lage snelheden, wanneer de banden geen geluid maken op het wegdek.

CO2-uitstoot elektrische auto’s

Over de hele levenscyclus stoot een elektrische auto ongeveer 60% minder CO2 uit dan een brandstofauto. Dat is inclusief de productie van de auto en de accu en het totaal gereden kilometers.  De CO2-uitstoot van elektrische auto’s ontstaat bij de productie van de auto en bij de opwek van elektriciteit. Laden op groene stroom maakt het gebruik van de auto nog milieuvriendelijker.

Elektrisch vervoer ontwikkelt zich in de komende jaren verder. Hierdoor verbetert de energiezuinigheid van elektrisch vervoer steeds meer. Elektriciteit komt daarnaast vaker uit duurzame bronnen. Meer informatie over de positieve effecten van de elektrische auto op het milieu leest u in het onderzoek van Milieu Centraal.

Accu’s uit mijnbouw

De winning van metalen zoals kobalt, lithium en nikkel voor accu’s van elektrische auto’s gebeurt niet altijd onder goede omstandigheden. Dit geldt vooral voor kobalt.

De Nederlandse overheid zet zich in voor verantwoorde winning, handel en verwerking van grondstoffen voor accu’s. Dit gebeurt onder andere met kennisoverdracht aan grondstoffenafnemers. Ook stelde de overheid de Reponsible Mining Index (verantwoorde mijnbouwlijst) op. Deze ranglijst beoordeelt mijnbouwbedrijven op 6 thema’s, waaronder arbeidsomstandigheden, milieu en economische ontwikkeling. De Responisible Mining Index laat zien of bedrijven veilig en verstandig werken. Tegelijkertijd werkt de overheid aan vrouwenrechten, transparantie en klimaatbestendige mijnbouw.

Gebruikte accu’s

Uiteindelijk worden alle accu’s in Nederland volledig verwerkt volgens strenge milieuregels. De meest kostbare metalen worden teruggewonnen en het restmateriaal wordt onder andere gebruikt in de wegenbouw. In Nederland voert ARN (voorheen Auto Recycling Nederland) de recycling van auto-accu’s uit.

In de toekomst groeit de vraag naar energieopslag. Gebruikte accu’s van elektrische auto’s kunnen hiervoor hergebruikt worden. De eisen voor energieopslag zijn lager dan die voor auto-aandrijving.

Bedrijfsleven en productieketen

Ook in het bedrijfsleven is er meer aandacht voor de productieketen. Autofabrikanten gebruiken steeds minder kobalt. In 2020 zat er in een gemiddelde accu al 3 keer minder kobalt dan in 2015.

Universiteiten en grote bedrijven wereldwijd investeren in onderzoek naar accu’s die minder of geen kobalt bevatten, een hogere energiedichtheid hebben, sneller opladen en langer meegaan.

Verbruik van elektrische auto’s

Elektrische voertuigen zetten energie efficiënter om in beweging dan auto’s die rijden op fossiele brandstoffen. Het precieze verbruik hangt af van het model auto. Een actueel overzicht van de verschillende merken en modellen vindt u op de website van de ANWB.

Bent u tevreden over deze pagina?