Kennisbank

Laatst gecontroleerd op:
7 maart 2024
Gepubliceerd op:
17 augustus 2017

In deze kennisbank vindt u publicaties, onderzoeken en rapporten over elektrisch vervoer. 

Bent u op zoek naar rapportages van voor 2020, stuur dan een e-mail naar elektrischrijden@rvo.nl.

TCO handreiking voor personenauto's - december 2023

De Handreiking TCO (Total Cost of Ownership) ondersteunt specialisten om de totale kosten in kaart te brengen van het bezit en het gebruik van een personenauto over een bepaalde periode. De kosten van batterij elektrische (BEV), benzine en diesel auto’s worden met elkaar vergeleken. We werken deze handreiking ieder kwartaal bij.

Samenvatting EV en berijdersonderzoek 2023

Voor de 4e keer brachten wij samen met de Vereniging Elektrische Rijders (VER) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de meningen en ervaringen in kaart van elektrische rijders. 4600 respondenten vulden de vragenlijst in. Met dit onderzoek halen we op waar de elektrische rijder tevreden over is en waar we beleid en dienstverlening eventueel kunnen bijsturen. In deze samenvatting leest u de belangrijkste conclusies. Het uitgebreide rapport vindt u op de website van de VER.

Samenvatting trendrapport Lichte Bedrijfsvoertuigen

In deze samenvatting leest u over de trends en ontwikkelingen van lichte bedrijfsvoertuigen tot en met juni 2023. Daaruit blijkt dat het zero-emissie aanbod sterk is uitgebreid. Deze samenvatting geeft een beknopt overzicht van het aanbod, de in- en uitstroom en het wagenpark. Wilt u het volledige trendrapport lezen? Vraag deze dan op via elektrischrijden@rvo.nl
 

Markt elektrisch vervoer gegroeid

De economische waarde van elektrisch vervoer in Nederland is flink gegroeid. In totaal nam de waarde van deze sector tussen 2019 en 2021 met 77% toe. Ook de werkgelegenheid groeide met bijna 60%. Opkomende markten voor bouw, transport en batterijen bieden kansen voor verdere groei. Wilt u meer weten? Lees het rapport

Monitor uitstootvrij doelgroepenvervoer

De nieuwe jaarlijkse Monitor Doelgroepenvervoer laat zien hoeveel uitstootvrije voertuigen er zijn in het doelgroepenvervoer. Dit is het vervoer van mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen reizen, bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd of een beperking. Het doel is 100% uitstootvrij doelgroepenvervoer door gemeenten, marktpartijen en andere organisaties in 2025. Bekijk de factsheet en download de monitor hieronder.

Laatste ontwikkelingen laden elektrische auto’s

Het Nationaal Laadonderzoek geeft een inzicht in hoe EV-rijders hun elektrische auto’s laden en hoe zij dit ervaren. Het is het grootste landelijke onderzoek naar de laatste ontwikkelingen rond het laden van elektrische auto’s. Dit is de 4e editie. Met deze informatie kunnen we elektrische rijders beter helpen. Het Laadonderzoek is een initiatief van ElaadNL, Vereniging Elektrische Rijders (VER) en RVO. Rijksuniversiteit Groningen voert het onderzoek uit. Download het Laadonderzoek hieronder.

Trendrapport Nederlandse markt personenauto’s 2023

Het Trendrapport Nederlandse markt personenauto’s 2023 laat de ontwikkelingen van het Nederlandse wagenpark personenauto’s zien. Met extra aandacht voor batterij elektrisch voertuigen en laadinfrastructuur. Vraag het nu bij ons op.

Laden

Engelstalig

Engelstalige publicaties over elektrisch rijden vindt u op de pagina Electric Transport in the Netherlands.

Bent u tevreden over deze pagina?