Perslucht in de industrie

Laatst gecontroleerd op:
3 februari 2023
Gepubliceerd op:
16 juni 2017

Bijna alle industriële bedrijven gebruiken perslucht. Met een centraal systeem is perslucht een energiebron die veel verbruikers kan voorzien. Het nadeel van perslucht is dat het veel energie kost. Ook gaat ongeveer 90% van de energie verloren als restwarmte. Daarom loont het om te verduurzamen en restwarmte op te vangen.

Het gebruik van perslucht beperken

Persluchtcompressoren hebben een laag rendement. Van de toegevoerde energie wordt 5% omgezet in nuttige energie. De overige 95% komt vrij als warmte. Pas perslucht daarom alleen toe als er geen alternatief is.

Alternatieven voor het gebruik van perslucht

  • Verpakking en doseersystemen uitvoeren met servomotoren
  • Vacuüm leidingtransport vervangen door transportbanden/-vijzels of zwaartekracht. Dit is ongeveer 10 keer zuiniger.
  • Instrumentatie en luchtgestuurde componenten vervangen voor elektrische servomotoren
  • Elektrisch accugereedschap
  • Vacuüm opwekken met vacuümpomp

Het beperken van perslucht voor bovengenoemde toepassingen is technisch mogelijk. Bij perslucht in productie-apparatuur vraagt dit om actie vanuit kopers en fabrikanten. Wanneer u geen alternatief voor perslucht hebt, is het belangrijk om de restwarmte zo goed mogelijk te gebruiken.

Technieken om perslucht te besparen

Lekkage in het persluchtnet is niet zeldzaam en bedraagt tussen de 10 en 35% van het persluchtgebruik. Lekkage van perslucht is niet te voorkomen. Regelmatig lekkage opsporen en repareren is daarom belangrijk. Lekkages kunnen met ultrasone geluidapparatuur worden gemeten. In Nederland zijn hier gespecialiseerde bedrijven voor.

Compressorruimte en distributie

Het rendement van persluchtopwekking en -distributie is laag. Het totale rendement kan met energiebesparende maatregelen worden beperkt. De maatregelen zijn gericht op opwekking en druk- of transportverlies van leidingen:

  • Gebruik van frequentiegeregelde compressoren
  • Het aanzuigen van buitenlucht
  • Hergebruik van restwarmte van de compressoren of het direct naar buiten afvoeren
  • Goed gedimensioneerd leidingnet (luchtsnelheid ontwerpen tot max. 20m/s)
  • Het toepassen van persluchtdruk met 6 bar(g) in plaats van 8 bar(g)

Beheer en onderhoud

Het beheer van persluchtinstallaties is alleen geschikt voor bevoegd personeel. Een goed ontworpen en ingeregelde installatie heeft weinig onderhoud nodig.

In een persluchtsysteem worden meestal twee of meerdere compressoren toegepast, waarbij één compressor werkt als reserve. Goed onderhoud verlengt de levensduur van de compressoren en zorgt voor het beste energieverbruik. Het beperken van lekkages is een belangrijk onderdeel van het onderhoud.

Hergebruik van restwarmte bij persluchtcompressoren

Een persluchtcompressor heeft een laag rendement van ongeveer 5%. De rest van de energie wordt omgezet naar warmte. De restwarmte kan bijvoorbeeld worden ingezet om een hal te verwarmen. Daarmee bespaart u gasverbruik voor het verwarmen van de hal.

Compressoren kunnen worden uitgevoerd met waterkoeling. Hiermee kan warm water worden opgewekt van circa 50 tot 70°C. Dit kunt u gebruiken voor het opwarmen van kraanwater of een verwarmingssysteem. Hiermee kunt u 50-70% van de elektrische energie terugwinnen.

Subsidies en financiering

Wij helpen u met subsidies en financiering voor verduurzaming en energiebesparing.

Bent u tevreden over deze pagina?