Rapporteren over energie en klimaat

Gepubliceerd op:
9 maart 2017
Laatst gecontroleerd op:
16 februari 2024

Nederland rapporteert regelmatig over energie en klimaat, omdat we hierover internationale afspraken hebben gemaakt. Bekijk op deze pagina rapportages over de voortgang van energie- en klimaatplannen, zoals het Klimaatakkoord van Parijs en afspraken binnen de Europese Unie.

Welke internationale afspraken?

De rapportages zijn in lijn met:

 • de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC): voor het rapporteren over de doelen en voortgang van de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs.
 • de Europese Unie (EU): voor het rapporteren over de doelen en voortgang van afspraken over energie en klimaat binnen de EU.

Bekijk de rapportages die wij sturen naar de UNFCCC en de EU. En de richtlijnen en methodes die daarbij komen kijken.

De links op deze pagina leiden u naar Engelstalige informatie.

Rapporteren aan de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

De internationale samenwerking op het gebied van klimaatverandering moet goed verlopen. De United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) stelde hiervoor afspraken op voor de deelnemende landen. Nederland rapporteert daarom ook, bijvoorbeeld over de uitstoot van broeikasgassen, klimaatbeleid en klimaatfinanciering aan andere landen. Bij welke rapportages zijn wij betrokken en hoe gaan we te werk?

Rapporteren aan de Europese Unie (EU)

Nationale energie- en klimaatplannen moeten aansluiten bij de Europese doelen. Bij welke rapportages zijn wij betrokken voor Europese afspraken over energie en klimaat?

Wat is onze rol?

Wij zijn onder de UNFCCC aangewezen als de National Inventory Entity (NIE). De NIE is verantwoordelijk voor het nationale systeem, de kwaliteitsborging, het op tijd opleveren van verslagen en het faciliteren van reviews. Verder stelt de NIE elk jaar de uitstootfactor (emissiefactor) aardgas vast en houden we de Nederlandse brandstoffenlijst met stookwaarden en uitstootfactoren bij (energiedragerlijst). Bekijk de emissiefactor en energiedragerslijst:

Daarnaast coördineren wij ook de energie- en klimaatrapportages aan de EU onder de 'Governance Regulation of the Energy Union'. En alles wat hiervoor nodig is, zoals het opzetten van een nieuwe monitoringsmethodiek.

We ondersteunen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als lid van de delegatie naar de klimaatonderhandelingen. Dit doen we bijvoorbeeld elk jaar bij de COP (klimaattop). We zijn lid van verschillende EU-werkgroepen die zich richten op monitoring en rapportages.

Hoe doet Nederland het?

Het UNFCCC Expert Review Team bezocht ons in 2023. Aanleiding was de klimaatbeleidsrapportage 8th National Communication/5th Biennial Report (eind 2022 ingediend). Het expertteam was positief over hoe Nederland het (inter)nationale klimaatbeleid uitvoert. En over de volledigheid en transparantie van de beoordeelde rapportages. De highlights volgens het expertteam:

 • Wat is de bijdrage van Nederland aan het bereiken van de EU-2020-doelen? Voor de EU Effort Sharing Decision (de niet-ETS sectoren) moest Nederland in de periode van 2013-2020 een vermindering in de uitstoot van broeikasgassen bereiken van 16% ten opzichte van 2005. In al deze jaren werd dat ruim gehaald.
 • Om het 2030-klimaatdoel te bereiken:
  • heeft Nederland in 2023 een wetenschappelijke klimaatraad opgericht;
  • maakt Nederland eind 2023 het eerste nationaal energieplan bekend;
  • publiceert Nederland een nieuw klimaatplan voor de periode 2025-2035;
  • publiceert Nederland in 2024 een lange termijnstrategie voor 2050;
  • heeft Nederland een klimaatfonds opgericht dat zich richt op de energietransitie en emissiereducties, het opschalen van duurzame technologieën en investeringen in energie-infrastructuur.
 • De Nederlandse Adaptatie Strategie richt zich steeds meer op de noodzaak om aandacht te besteden aan de effecten van klimaatverandering op mens, cultuur en natuur.

Lees op de website van het UNFCCC het eindrapport van het reviewteam. 

Vragen over energie- en klimaatbeleid?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?