Perslucht industrie

Gepubliceerd op:
16 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
24 november 2021

Bijna alle industriële bedrijven gebruiken perslucht. Dit kost gemiddeld 2 cent per m3 opgewekte perslucht. Perslucht kan een aanzienlijk onderdeel zijn van uw energierekening. Daarnaast gaat ongeveer 90% energie verloren als restwarmte. Het is dus de moeite waard om zuinig om te gaan met perslucht en de restwarmte nuttig te gebruiken voor uw bedrijf. Wat kunt u doen?

De belangrijkste vraag is of perslucht wel nodig is. Er zijn namelijk veel energie-efficiëntere alternatieven beschikbaar. Bijvoorbeeld, Blowerlucht in plaats van perslucht voor pneumatisch transport, koeling of reiniging, elektrisch (hand)gereedschap in plaats van pneumatisch (hand)gereedschap of verfspuiten met een airless verfinstallatie.

Gebruik

Kunt u niet zonder perslucht? Gebruik het dan alleen waarvoor het is bedoeld. Bijvoorbeeld om motoren en machines mee aan te drijven, of onderdelen schoon te maken. Soms wordt perslucht toegepast als hulpmiddel voor allerlei nevendoelen. Daardoor kunnen uw kosten snel stijgen.

Verwijderen ongewenste producten

Het verwijderen van ongewenste producten in perslucht, zoals water en olie, kost energie. Hoe minder water en olie u nodig heeft, hoe meer energie u kunt besparen. De hoeveelheid water en olie hangt af van uw gebruiksdoel en de daarvoor benodigde kwaliteit van perslucht. Past het olie- en watergebruik van uw persluchtinstallatie bij uw gebruiksdoel?

Compressoren

Kies het juiste compressorsysteem. Er zijn verschillende typen compressoren om de perslucht op druk te brengen:

Type compressor Vermogen Kenmerken
Schroefcompressor 4-275 kW Relatief energiezuinig
Schottencompressor 1-75 kW Lange levensduur (meer dan 100.000 draaiuren, geschikt voor continu gebruik)
Zuigercompressor 1-2500 kW Geschikt voor hoge drukken (meer dan 400 bar)
Turbocompressor Hoge vermogens tot tientallen MW Geschikt voor grote capaciteiten

 

  • Deel de pieklast over meerdere compressoren, met verschillende vermogens die bij- en afgeschakeld kunnen worden als de vraag verandert.
  • Gebruik een compressorregeling/-besturing om de compressorconfiguratie af te stemmen op het persluchtverbruik en het verbruikspatroon.
  • Vermijd onnodige werkdruk en hoge drukval in het systeem. Het verlagen van de compressordruk met 1 bar vermindert het elektriciteitsgebruik met 5-7%.
  • Hergebruik van perslucht door een retoursysteem kan de efficiëntie van het systeem vergroten en een energiebesparing opleveren van 40%.

Drogers

Het type droger heeft invloed op uw energiegebruik. In onderstaande tabel ziet u hoeveel extra energie nodig is voor het drogen van de perslucht, afhankelijk van het type droger.

Type droger Energiegebruik (% van compressorcapaciteit)
Koeldroger 1-2%
Membraandroger 10-15%
Adsorptiedroger 4-18% (afhankelijk van type)

Lekkages beperken

Controleer uw systeem regelmatig om de kans op lekkages te beperken. Bij slecht onderhouden systemen lekt meer dan 30% weg, bij goed onderhouden systemen is dat minder dan 10%. Het terugbrengen van de lekkages met 20% levert ongeveer 30% energiebesparing op in het persluchtsysteem.

Vrijkomende warmte gebruiken

Van de energie uit de compressor wordt 90% omgezet in warmte. Die komt vrij als koelwater (50–70°C) of koellucht (30-50°C). Daarvan kunt u 50-85% terugwinnen. U kunt het koelwater gebruiken in uw bedrijfsproces, en de koellucht om ruimtes in de buurt te verwarmen.

Financiering

Als u investeert in energiezuinige perslucht, komt u mogelijk in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek. Deze fiscale regeling levert u gemiddeld 13,5% voordeel op.

Tips

  • Schakel de installatie uit als deze niet wordt gebruikt
  • Zorg voor een zo laag mogelijke temperatuur van de aangezogen lucht
  • Zorg voor een goed ontwerp: let op de inrichting van het distributiesysteem (leidingnet en koppelingen)
  • Gebruik afsluiters voor apparatuur die niet in gebruik is

Downloads

Vragen over energie besparen in de industrie

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?