Energiemanagement - Act

Gepubliceerd op:
24 augustus 2017
Laatst gecontroleerd op:
28 maart 2023

Energiemanagement in 14 vragen is opgezet volgens de Plan-Do-Check-Act/Adapt-methodiek en doorloopt een cyclus. Hier vindt u vraag 14.

Vraag 14/14 - Evaluatie

Evalueert het management van uw organisatie minimaal eenmaal per jaar de werking van uw energiemanagementsysteem? En documenteert u de resultaten hiervan in een directiebeoordeling? Een goed tijdstip om de resultaten te bespreken is vóór het vaststellen van de begroting van het volgende jaar. Eventuele noodzakelijke investeringen in energiebesparing en CO2-reductie kunt u dan nog meenemen in de begroting.

Toelichting

Vóór de evaluatie moet u minimaal de volgende informatie verzamelen:

 • de nieuwe energieaspecten (bijvoorbeeld door installatiewijzigingen);
 • de trend in energiegebruik aan de hand van monitoringinformatie;
 • de vergelijking in energiegebruik met overeenkomstige processen of organisaties;
 • de naleving van wettelijke en andere afspraken.

Tijdens de evaluatie moet u nagaan of:

 • het geheel van maatregelen voor energiemanagement leidt tot een betere beheersing van processen en reductie of verduurzaming van het energiegebruik;
 • beleid en doelstellingen moeten worden bijgesteld door veranderde omstandigheden of dat er juist aanvullende maatregelen nodig zijn om tot betere resultaten te komen.

Kijk waaraan uw directiebeoordeling moet voldoen volgens ISO 50.001:

Evaluatie conform ISO 50.001

De input voor uw directiebeoordeling moet bestaan uit:

 • vervolgacties van vorige directiebeoordelingen;
 • de beoordeling van het energiebeleid;
 • de beoordeling van de energieprestaties en de daarmee samenhangende energieprestatie-indicatoren (EPI’s);
 • de beoordeling van naleving van (veranderde) (wettelijke) eisen die voor uw organisatie gelden;
 • de mate waarin energiedoelstellingen en –taakstellingen zijn gehaald;
 • auditresultaten van het energiemanagementsysteem;
 • de status van corrigerende en preventieve maatregelen;
 • de verwachte energieprestaties voor de volgende periode;
 • aanbevelingen voor verbetering.

De output van de directiebeoordeling moet bestaan uit de besluiten of maatregelen rond:

 • veranderingen in de energieprestaties van uw organisatie;
 • wijzigingen in het energiebeleid;
 • wijzigingen in de EPI’s;
 • wijzigingen in doelstellingen, taakstellingen of andere elementen van het energiemanagementsysteem;
 • wijzigingen in de toewijzing van middelen.

  Instructie

  Zorg dat het management het energiebeleid regelmatig beoordeelt, minimaal jaarlijks. Zo kan het tijdig besluiten om nieuwe of aangepaste maatregelen te nemen of het beleid aan te passen;

  • Zorg dat u over voldoende informatie beschikt voor de beoordeling, namelijk:
   • maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van voorgaande managementbeoordelingen;
   • de beoordeling van de energieaspecten en het energiebeleid, inclusief de veranderingen in het proces;
   • de naleving van wetten die voor uw organisatie gelden;
   • de huidige energiedoelstellingen en energiedoelen van de organisatie;
   • resultaten van de interne audits;
   • de status van corrigerende en preventieve maatregelen;
   • het verwachte energieverbruik voor de komende periode;
   • aanbevelingen voor verbeteringen.
  • Laat het management direct geld en mankracht beschikbaar stellen om de maatregelen te kunnen uitvoeren;
  • Documenteer de beoordeling en de genomen maatregelen en beslissingen met een handtekening van het management. Dit is belangrijke informatie voor de volgende managementbeoordeling.
  Bent u tevreden over deze pagina?