Energiemanagement - Do

Laatst gecontroleerd op:
8 maart 2023
Gepubliceerd op:
24 augustus 2017

Energiemanagement in 14 vragen is opgezet volgens de Plan-Do-Check-Act/Adapt-methodiek en doorloopt een cyclus. Hier vindt u vraag 7 tot en met 11.

Vraag 7/14 - Medewerkers betrokken

Heeft u taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgesteld voor medewerkers die betrokken zijn bij energiemanagement?

Toelichting

U moet een overzicht hebben van betrokken medewerkers die taken, verantwoordelijkheden of bevoegdheden hebben en een rol vervullen in uw energiemanagement. Het betreft medewerkers op de werkvloer, de energiecoördinator, afdelingshoofden, inkoopmedewerkers, ontwerpers en de directie.

Instructie

 • Maak een lijst met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de betrokken medewerkers;
 • Een van de belangrijkste aspecten van Energiemanagement zijn de zogenaamde 'corrigerende acties'. Elke medewerker moet idealiter weten wat hij of zij moet doen als het energiegebruik afwijkt van normaal. 'Normaal' en 'afwijkingen' moeten dus wel beschreven zijn. Met corrigerende acties houdt u niet alleen het energiegebruik in toom, maar ook de kwaliteit van uw productieprocessen;
 • Acties en taken variëren van:
  • het opstellen van een energiebesparings- en CO2-reductieplan;
  • het evalueren van het energiebeleid;
  • het uitvoeren van interne audits;
  • het opnemen van meterstanden;
  • het uitvoeren van werk- en bedieningsinstructies;
  • de directie, verantwoordelijk voor de effectiviteit van het energiemanagementsysteem;
  • de energiecoördinator;
  • ontwerpen en inkopen van de meest efficiënte machines en apparaten.

Vraag 8/14 - Medewerkers kennis van zaken

Weet u welke kennis en informatie over efficiënt energiegebruik de betrokken medewerkers moeten hebben? Zijn zij geïnstrueerd of opgeleid?

Toelichting

U moet weten welke medewerkers moeten zijn opgeleid of geïnstrueerd.  

Instructie

 • Neem de lijst met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (zie Vraag 7 uit de Basischeck Energiezorg). Controleer of iedereen de kennis en vaardigheden heeft om de taken te kunnen uitvoeren.
 • Leg de opleidingsbehoefte en de opleidingen vast.
 • Beoordeel jaarlijks of de betrokken medewerkers de gewenste kennis en vaardigheden hebben.

Vraag 9/14 - Regelmatig overleg over energie

Overlegt en communiceert u regelmatig op uitvoerend en managementniveau over de energieprestaties en het energiemanagement van uw organisatie?

Toelichting

In principe staat het onderwerp energie op de agenda van periodiek overleg van zowel uitvoerend personeel als management. U bespreekt energiegebruik, energie-efficiëntie, afwijkingen, voortgang van de realisatie van uw doelstellingen en communicatie over energie.

Instructie

 • Regel dat energiemanagement regelmatig op de agenda van periodieke overleggen staat, bijvoorbeeld bespreek welke maatregelen er worden uitgevoerd, de planning ervan en welke resultaten er zijn geboekt;
 • Breng medewerkers op de hoogte van het energiebeleid;
 • Laat hen ook weten hoe de werkinstructies moeten worden toegepast;
 • Communiceer met alle partijen die direct of indirect invloed hebben op uw energiegebruik. Daarin legt u uit wat uw beleid is en hoe u daar invulling aan geeft;
 • U kunt de buitenwacht laten weten hoe u met energiegebruik en andere milieuzaken omgaat. U kunt zich daarmee profileren als maatschappelijk verantwoorde onderneming.

Vraag 10/14 - Financiën

Stelt u voldoende financiële middelen ter beschikking om uw energieprestatie te beheersen en te verbeteren?

Toelichting

U moet financiële middelen hebben om bijvoorbeeld energiegebruik te reduceren, medewerkers te trainen en te investeren in meetinstallaties.

Instructie

 • Wijs voldoende financiële middelen toe.
 • Zorg ervoor dat er voor al uw acties voldoende menskracht, financiën en techniek zijn.

Vraag 11/14 - Afspraken

Heeft u afgesproken om het energiegebruik van uw bedrijfsactiviteiten te beheersen? Gebruikt u monitoringinformatie om de consequentie voor het energiegebruik te registreren, bijvoorbeeld bij de inkoop en het ontwerp van goederen en diensten?

Toelichting

Een goed energiemanagementsysteem voldoet aan een aantal criteria:

 • U heeft voor de belangrijke bedrijfsactiviteiten een werkwijze afgesproken om het energiegebruik te beheersen;
 • U heeft de gedetailleerde meetgegevens van de grootste gebruikers beschikbaar;
 • U onderhoudt en kalibreert (ijkt) relevante meters zoals door de fabrikant is aangegeven;
 • U houdt bij de inkoop rekening met het energiegebruik van goederen en diensten en stelt daarover eisen.

Instructie

 • Bepaal het specifieke energiegebruik, bijvoorbeeld per producteenheid, afdeling of proces. Stel hiervoor een energieprestatie-indicator (EPI) en/of een CO2-prestatie-indicator (CPI) op;
 • Met de EPI’s en/of CPI’s kunt u bijvoorbeeld verschillende productieseries met elkaar vergelijken op energiegebruik en CO2-uitstoot. Afwijkingen van het vastgestelde basisgebruik stelt u zo eenvoudig vast. Zorg daarbij voor voldoende, gedetailleerde meetgegevens om de voortgang en afwijkingen van energiegebruik te peilen;
 • Het is ook mogelijk om uw energiegebruik te vergelijken met dat van andere producenten in de branche (benchmarken). Komt uit de analyse van de EPI’s en/of CPI’s een opvallend resultaat naar voren? Onderzoek dan de relevante energieaspecten;
 • Ga na welke aspecten van invloed zijn op uw EPI en/of CPI. Welke energieaspecten zijn het belangrijkste?
 • Ga na hoe u die aspecten kunt beïnvloeden;
 • Ga na hoe u daarmee de EPI en/of CPI kunt verbeteren;
 • Houd bij inkoop rekening met energiegebruik van goederen en diensten en koop energiezuinige grondstoffen in. Hiermee bereikt u soms de allergrootste energiebesparing. Houd ook rekening met het ontwerpen en aanpassen van processen en installaties;
 • Neem energie-efficiëntie mee in de bediening en het onderhoud van machines en apparaten. Zorg voor bedieningshandleidingen, instructies en onderhoudsschema’s om energie-efficiënt gebruik en onderhoud te waarborgen;
 • Spreek een werkwijze af om het energiegebruik te beheersen voor de belangrijke bedrijfsactiviteiten. Denk aan instructies voor de bediening van installaties, handleidingen met instelwaarden, een geautomatiseerde processturing, een onderhoudssysteem voor relevante installaties en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor medewerkers.
Bent u tevreden over deze pagina?