Juridische gereedschapskist energiehubs

Laatst gecontroleerd op:
30 april 2024
Gepubliceerd op:
6 oktober 2023

Wilt u samenwerken in energiehubs? De juridische gereedschapskist helpt u daarbij. In deze 'toolkit' vindt u contracten en overeenkomsten voor de deelnemers van de energiehub en samenwerkingspartners en tussen de energiehub en de netbeheerder. Hieronder vindt u meer informatie over deze contracten en overeenkomsten.

Samenwerken in energiehubs nu nog makkelijker

Het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) ontwikkelt de gereedschapskist voor energiehubs om:

 • samenwerken in energiehubs makkelijker te maken;
 • de ontwikkelkosten voor initiatiefnemers te verlagen;
 • de financierbaarheid te vergroten.

De contracten en overeenkomsten gebruikt u voor meerdere doelen. Zo zijn er contracten en overeenkomsten voor deelnemers en samenwerkingspartners, en contracten tussen de energiehub en de netbeheerder.

De overeenkomsten hebben samenhang en invloed op elkaar. Bijvoorbeeld: wanneer één van de deelnemers de energiehub verlaat, heeft dit directe invloed op de afspraken en het functioneren van de energiehub. Ook kan dit gevolgen hebben voor de lokale energievoorziening.

Waar komt het idee vandaan?

De behoefte om juridische standaarden te creëren komt voort uit de praktijk. Voor bedrijventerrein Schiphol Trade Park ontwikkelde de Schiphol Area Development Company (SADC) een virtueel stroomnetwerk. In dit virtuele stroomnetwerk verdelen de deelnemende bedrijven de capaciteit op het net onderling. Hierdoor hebben ze geen last van de bestaande overbelasting op het elektriciteitsnet. Om de samenwerking te laten slagen, waren meerdere ingrediënten nodig:

 • organisatiestructuur opzetten
 • contracten opstellen
 • onderlinge afspraken vastleggen

Deze ervaringen met de juridische vormgeving zijn meegenomen in de standaardovereenkomsten van het LAN.

Contracten en overeenkomsten voor deelnemers en samenwerkingspartners

De volgende overeenkomsten en contracten om een energiehub op te richten zijn binnenkort beschikbaar:

 • oprichtingsakte en statuten energiehub
 • ledenovereenkomst
 • stuurbare asset-overeenkomst (afspraken over het inzetten van 'stuurbare assets' zoals een batterij of warmtepomp in de energiehub)
 • servicecontract balanceerdiensten (afspraken over het aanbieden van 'energie-flexibiliteit' aan bijvoorbeeld netbeheerders)

Deze overeenkomsten zijn niet nieuw, maar gebruikt u binnen de ontwikkeling van energiehubs. Ze zijn gericht op de deelnemers en samenwerkingspartners binnen de energiehub.

Contracten en overeenkomsten tussen energiehub en netbeheerder

Op dit moment bereidt het LAN de overeenkomsten tussen de energiehub en de netbeheerder voor. Dit gaat samen met het opnieuw verdelen van rollen, verantwoordelijkheden en risico’s in het elektriciteitsnetwerk. Denk aan het afstemmen van hoofdelijke aansprakelijkheid voor mogelijke gebruiksschade aan het elektriciteitsnet. Of aan het toezicht van toezichthouder ACM op deze nieuwe afspraken.

Het LAN ontwikkelt de volgende contracten voor energiehubs en netbeheerders.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?